Country

Där du inte har råd att halka

Förebygg halkolyckor där det är viktigt 4

När utseendet spelar roll

Hygien

Smuts på golvplattor

Den perfekta kombinationen

Din säkra lösning

Speciallösningar för säkra våtrum

Checklista för val av golv

 • Identifiera dina behov
 • Identifiera sannolika föroreningar
 • Gör en riskbedömning
 • Förstå dina risker
 • Välj säkerhetsgolv
 • Installera säkerhetsgolv
 • Underhåll av säkerhetsgolv

Våtutrymmen där du inte har råd att halka

I över 30 år har vi varit specialister på säkerhetsgolv och hygieniska väggbeklädnader för våtutrymmen. Våra lösningar har utvecklats för att hjälpa till att förhindra halkolyckor i miljöer där människor ofta är som mest sårbara, samtidigt som vi hjälper till att främja hygienen, minimera möjligheterna för bakterietillväxt och förbättra städbarheten.

I de flesta byggnader finns våtutrymmen som ska användas av flera olika människor: Alla dessa ska kunna vara säkra

Våtutrymmen handlar inte bara om vatten. Allt som vi använder i dessa utrymmen berörs, till exempel duschtvål och schampo. De halkrisker som sådana föroreningar skapar kan vara farliga och orsaka allvarliga olyckor. Halk- och fallolyckor är inte den enda avgörande faktorn i våtutrymmen. Inomhusluftfuktighet och dålig rengöring kan leda till bakterie- och mögeltillväxt, vilket kan påverka både vår hälsa och rummets utseende.

Våra säkerhetsgolv och väggbeklädnader för våtutrymmen kan användas var för sig eller

tillsammans för att skapa den miljö du behöver.

Personal som tar hand om boende eller patienter i våtutrymmen, liksom städpersonal, kan utsättas för halkrisk och ska enligt lag skyddas:

“Golven bör ha lämplig ytjämnhet och vara fria från hinder och ojämnheter som kan medföra fallrisk. Ytan måste ha tillräcklig bärighet. Annan dokumentation kan införas tills särskilda skyddsåtgärder uppnåtts. Arbetsmiljöverket skriver så här i sina föreskrifter om skydd mot fallskador: (AFS 1981:14):

3 § Vid anordnande av underlag som är avsett att beträdas skall eftersträvas att det har lämplig ytsträvhet och är fritt från hinder och ojämnhet som innebär risk för fall. Underlaget skall ha betryggande bärighet. Annat underlag får beträdas först sedan särskilda skyddsåtgärder vidtagits. Är underlaget lutande skall behovet av skyddsåtgärder särskilt beaktas.

Förhindra halkolyckor där det är viktigt

Våra testresultat

Altro kombinerar olika stegsäkerhetstester för att så exakt som möjligt ta reda på hur stegsäkra våra säkerhetsgolv är.

Altro Aquarius levererar stegsäkerhet på upp till en på miljonen med vatten och vanliga föroreningar som schampo och balsam


 

Vi tror att branschens standardtestvärden inte alltid ger klarhet i halkrisken, och att de olika värdenas kategorier är för breda. Därför kombinerar vi flera av dem. Vi testar också med hjälp av olika föroreningar, så att vi kan vara säkra på att våra säkerhetsgolv presterar som de ska. Våra säkerhetsgolv för våtutrymmen testas med sådant som används i våtutrymmen, som duschtvål, schampo och balsam. Altro Aquarius har fortfarande ett PTV på ≥36 mot alla dessa föroreningar och halkrisken är endast en på miljonen.

Pendeltestet (BS 7976)

Pendeln är en svängbar skosula som på ett kontrollerat sätt sveper över en bestämd golvyta för att simulera halka på ett vått golv. Hur halt golvet är ger en direkt och mätbar effekt på pendelvärdet. Golv som uppnår våta pendeltestvärden på ≥36 har låg halkrisk.

Ramptestet (DIN 51130)

Ramptestet används flitigt. R9-K13-värden baseras på vinkelmätningar av en ramp täckt av motorolja som en person går på. Vinkeln där personen halkar bildar R-värdet, men eftersom den vanligaste föroreningen på golv är vatten så ger test med hjälp av motorolja inte någon sann bild av vad som sker i verkliga situationer. Barfotaversionen av testet (DIN 51097) görs med rampen täckt av vatten och delas in i kategorierna A, B eller C. Altro Aquarius har uppnått B.

Testresultaten visar att:

 • Altro Aquarius kan skydda personer från halkolyckor, även med ett antal olika föroreningar
 • Det är viktigt att välja golv som klarar av de föroreningar och den typ av användning som golvet kommer utsättas för, till exempel både med och utan skor.
 • Altro säkerhetsgolv för våtutrymmen ger stegsäkerhet på upp till en på miljonen under hela sin livslängd. Genom att minska risken för halk- och fallolyckor minskar man även antalet försäkringsanspråk.

Det är inte bara som vi påstår att våra säkerhetsgolv håller människor säkrare, vi vet att det är så och vi kan bevisa det.

För mer information , se vår broschyr Specialprodukter specialiserade lösningar för våta miljöer.

 

När utseendet spelar roll

Ett skönt, välkomnande och vackert utseende är viktigt på platser som människor kallar hem, vare sig dessa är permanenta eller tillfälliga.

Altro Aquarius och Altro Whiterock Satins™ FR erbjuder moderna färger som passar i alla hemmiljöer. Altro Aquarius finns i 16 olika mjuka färger, utvecklade med hjälp av AltroBead-teknologin. Färgerna sträcker sig från häftigt blå till varmt rosa och ger en hemtrevligare och mer ombonad miljö än traditionella säkerhetsgolv.

Badupplevelsen på ett vårdhem är en viktig del av den boendes vardagsrutiner och är viktig för att personen skall känna sig trygg och avslappnad. Färg är en faktor för att uppnå det. Med färg skapas en varm, trivsam och hemtrevlig miljö.

 
 

Skapa unika miljöer

Altro Whiterock Satins FR är det perfekta valet för lyxiga miljöer som exklusiva hotell och spaanläggningar. Med det mjuka och högkvalitativa utseendet i en mängd olika färgkombinationer får du till det utseende som besökarna vill ha:

En riktig wow-upplevelse.

Altro Aquarius försäkrar dig dessutom om ökad stegsäkerhet.

Vi kan rekommendera färgkombinationer för både säkerhetsgolv och Altro Whiterock FR hygieniska väggbeklädnader som är lämpliga för personer med demens och som uppnår rätt ljusreflektionsvärden för att uppfylla lagstadgade krav.

 

Visste du att?

Världshälsoorganisationen säger att fastighetsägare måste säkerställa korrekt byggnadskonstruktion och underhåll för att uppfylla sitt ansvar för en hälsosam arbetsplats eller boendemiljö som är fri från fukt och mögel

 

Visste du att?

Världshälsoorganisationen säger att fastighetsägare måste säkerställa korrekt byggnadskonstruktion och underhåll för att uppfylla sitt ansvar för en hälsosam arbetsplats eller boendemiljö som är fri från fukt och mögel

Hygien

Det är ingen som vill tvätta sig, bada eller byta om i en smutsig miljö, men hur är det med de föroreningar man inte ser?

Om säkerhetsgolv inte rengörs ordentligt kan farliga tillväxtnivåer av smuts och föroreningar ansamlas på golvytan och öka halkrisken upp till en på tjugo. I våtutrymmen kan en halkolycka bli förödande.

Bakterieansamlingar på golv eller väggar kan ge mögeltillväxt, som i sin tur kan leda till allt från förvärrade allergier till andningsproblem. Äldre människor och barn, precis som andra personer med hälsoproblem, påverkas särskilt av detta.

Altro Aquarius innehåller Altro Easyclean Maxis PUR™, vilket kräver mindre rigorösa städrutiner.

Ytan på Altro Aquarius är slät och enkel att rengöra. Den har inga håligheter som kan gynna kalkavlagringar

Altro Whiterock FR hygieniska väggbeklädnader har en smutsavstötande yta som är enkel att torka av

vattentät och ogenomtränglig,

även om den monteras på plattor. Systemet är tillslutet med förseglade kanter, fästen och fogar. Vätska kan inte tränga in och det finns ingenstans för bakterier att gro. Det gör det enkelt och effektivt att rengöra.

Om lösningarna kombineras med varandra skapas ett totalt ogenomträngligt system

Smuts på golvplattor

Enligt Ceramic Tile Federation i Storbritannien, på att 65 % av allt kakel läggs felaktigt, vilket leder till allvarliga problem – i synnerhet i duschar.

När kaklet väl ligger på plats är det svårt att veta om vattenfast lim och epoxi injekteringsbruk har använts. Har det inte det kan vatten sippra genom till substratet bakom och orsaka strukturella skador. Dålig fixering och injektering kan dessutom skapa flera utrymmen för bakterietillväxt. I våra produkter används ingen fogmassa och på ytan finns inget utrymme där smuts och bakterier kan gömma sig.

Eftersom så mycket som upp till 20 % av en kaklad yta består av fogmassa uppstår verkliga risker för hälsa och säkerhet.

Keramiska plattor med standardfogmassa absorberar stora mängder vatten och äventyrar hygienen. Altro Whiterock FR absorberar inte en enda droppe.


 

 

Totalt ogenomträngt. Den perfekta kombinationen

Att välja rätt golv eller väggar är en sak, men en totallösning med säkerhetsgolv och väggbeklädnader utan svaga länkar är en annan.

Altro Whiterock Satins FR har utformats för att passa perfekt tillsammans med Altro Aquarius och bilda en förseglad, vattentät yta för ökad säkerhet och hygien. Det integrerade systemet har svetsade fogar, böjbara ytor och är kompatibelt med avloppssystemet. Det innebär enklare montering, ingen oro för hur de olika ytorna sitter ihop och minskat underhåll.

Det integrerade systemet

 • Totalt förseglat, hygieniskt system
 • Ogenomträngligt, icke-absorberande och lättstädat
 • Klarar extrema varma och kalla temperaturer (+60 °C till -30 °C)
 • Sund investering – utformat för att bibehålla sin prestanda och sitt utseende i upp till 20 år

Visste du att?

Livscykelkostnaden (över 25 år) för Altro Whiterock FR är 20 % lägre än för keramiska plattor. Det beror på att keramiska plattor skapar underhållsproblem som inte Altro Whiterock FR gör, bland annat fläckar, sprickbildning i fogar och enskilda plattor som blir defekta. Eftersom Altro Whiterock FR skapar färre problem finns det mindre behov att lägga tid och pengar på inspektion av ytorna

Rekommenderade produkter

Klicka på ett rum i planen

Våtrum

Vatten, schampo, duschtvål, balsam

Lösning:
Altro Aquarius
Altro Pisces
Altro Whiterock Satins

Badrum

Vatten, schampo, duschtvål, balsam

Lösning:
Altro Aquarius
Altro Pisces
Altro Whiterock Satins

Duschrum

Vatten, schampo, duschtvål, balsam

Lösning:
Altro Aquarius
Altro Pisces
Altro Whiterock Satins

Omklädningsrum

Vatten, schampo, duschtvål, balsam

Lösning:
Altro Aquarius
Altro Pisces
Altro Whiterock Satins

Simbassäng

Vatten

Lösning:
Altro Aquarius
Altro Pisces
Altro Whiterock Satins

Speciallösningar för säkra våtrumsmiljöer

Altro Aquarius™

Altro Aquarius är ett 2 mm säkerhetsgolv som fungerar lika bra i våta som torra miljöer, oavsett om man har skor eller är barfota. I praktiken innebär det att brukaren skyddas i verkliga situationer i verkliga miljöer. Oavsett om någon går in i ett vått omklädningsrum med skorna på eller tillbaka in i rummet barfota efter en dusch så är skyddsnivån densamma.

Altro Aquarius har ett PTV-värde på ≥50 och klass B enligt DIN 51097 för barfotaanvändning och ger dokumenterad stegsäkerhet under sin förväntade livslängd och i sina rekommenderade användningsområden. Altro Aquarius skyddar mot vanliga föroreningar i våtrum.

Det är också resistent mot kemikalier och behåller sitt utseende och sin prestanda på lång sikt

Altro Aquarius med AltroBead™-teknologi

Altro Aquarius finns i 16 mjuka färger och är det perfekta valet i hemliknande miljöer som vårdhem och studentbostäder. Hemkänslan och det effektfulla utseendet som dessa naturinspirerade nyanser skapar gör dem även mycket lämpliga för simhallar, spa- och bastuanläggningar.

De 16 nya färgerna är de allra första som utvecklats med den nya AltroBead-teknologin: små kulor i tre olika färgtoner blandas och sprids ut på golvet ovanpå grundfärgen. Resultatet blir det där enhetliga, mjuka utseendet som man vill ha i en inomhusmiljö.

Altro Aquarius med sitt urval av 36 färger ger stor valfrihet i design, oavsett vilket projekt det gäller.

Altro Whiterock FR™ hygieniska väggbeklädnader

Altro Whiterock FR hygieniska väggbeklädnadssystem är konstruerat av PVCu av högsta kvalitet med en snäv molekylstruktur som förhindrar att fukt och lukt tränger in. Det är ett utmärkt alternativ till keramiska plattor.

Den smutsavstötande ytan är enkel att torka av, varaktig, vacker och lätt att underhålla - det perfekta valet för våtrum.

Altro Whiterock Satins FR finns i ett urval av solida, dekorativa, skinande färger så att du kan skapa exakt den miljö du vill ha.

Visste du att?

Du kan anlita en entreprenör att installera hela systemet åt dig, eftersom komponenterna är kompatibla och tillverkade för att användas tillsammans. Det är många entreprenörer som har installationsutbildning av Altro-systemet. Det sparar tid och pengar och du kan känna dig lugn att installationen görs på rätt sätt.

Case studies

We have worked with customers across the globe to create environments suitable for older people and those with dementia. If your project has specific requirements, we can help you find the right solutions; just give us a call.

Testimonials

"”Altro Aquarius är ett elegant och bekvämt säkerhetsgolv som fungerar lika bra i våta som torra miljöer. Med det finns det inget behov av andra typiska grova golv för anpassade badrum. Städpersonalen är tacksamma att inte behöva ta itu med ojämna ytor och behöva ägna mer tid åt att hålla golven i perfekt skick. Dessutom finns det inget behov av specialprodukter för underhåll.” "
Isabel Reneses
direktör på centrumet, Casa Vapor Gran Mútua Terrassa