Country

Varför satsa på säkerhet?

Vi blir glada så länge du kan känna dig säker.

Varför är säkerheten så viktig? Vad är det som gör ett golv säkert eller osäkert? Vad betyder egentligen stegsäkerhet? Och vad kan du göra för att ta reda på om ditt golv är säkert eller inte? Det är några av alla de frågor som vi ställer och besvarar varje dag för våra kunders räkning. Vår ständiga strävan efter att öka golvsäkerheten är det som skiljer oss från andra tillverkare. Vi ger oss inte, utan försöker hela tiden bli ännu bättre. Precis som vi alltid har gjort och alltid kommer att göra.

Dokumenterad stegsäkerhet

At Altro we offer slip resistance for the lifetime of the flooringSäkerhet i siffror

Alla har någon gång vistats på allmänna ytor. Stora och stökiga platser, som exempelvis en järnvägsstation. Det räcker med att det regnar ute eller om någon råkar spilla ut sitt kaffe för att golvet ska bli blött. Och då kan det bli halt.

Är ytan täckt med ett säkerhetsgolv med ett livslångt stegsäkerhetsvärde på ≥36 i pendeltestet TRRL är risken för att någon ska halka en på miljonen. Men om ytan är belagd med en annan typ av golv, som ett slätt golv eller ett gummigolv, minskar stegsäkerheten med tiden. Risken för att någon halkar kan i så fall vara hela en på två. Skillnaden är enorm.

Säkerhetsgolv med dokumenterad stegsäkerhet skyddar människor från halk- och fallolyckor under hela golvets livslängd. Dokumenterad stegsäkerhet är skillnaden mellan risken för att du ska halka och ramla omkull är en på två – eller en på miljonen.

Därför är Altro ett säkert val

Därför är Altro ett säkert val 
Alla golv är inte lika säkra som våra. Många golv har nämligen bara ett tunt ytskikt eller ett reliefmönster som kan slitas ner, eller också är det ett slätt golv eller ett gummigolv som bara har dokumenterad stegsäkerhet under torra och spillfria förhållanden.

Enligt vår mening är det bara golv som upprätthåller stegsäkerhetsvärdet TRRL ≥36   under hela sin livslängd som kan kallas för äkta säkerhetsgolv, eftersom det är en garanti för dokumenterad stegsäkerhet. Det är med andra ord ett sätt att se till att slutanvändarna går säkra så länge golvet ligger kvar.

Vår målsättning är minimera risken för att du ska halka och se till att den stannar vid en på miljonen. Därför har alla Altros säkerhetsgolv stegsäkerhetsvärdet TRRL ≥36 under hela golvets livslängd.

 

Så behåller du säkerheten

Alla säkerhetsgolv måste underhållas för att se till att de motsvarar de förväntade kraven. Faktorer att ta hänsyn till:

Städning

Följ alltid tillverkarens städråd. Felaktig rengöring kan orsaka ansamlingar av smuts och/eller rengöringsmedel på golvytan, vilket i sin tur kan försämra stegsäkerheten.

Skodon

Vad man har på fötterna spelar stor roll när det handlar om halkolyckor. För att minska skaderisken kan det därför vara bra att ge personalen skorekommendationer, särskilt när det gäller arbetsplatser som sjukhus och restauranger – allt för att minska skaderisken.

Spill

Spill omfattar egentligen vad som helst som kan hamna på golvet. Det kan innebära alltifrån vätska som vatten och olja, till torra substanser som damm, mjöl och papp. Spill minskar golvytans friktion och kan leda till halkolyckor och skador.

Hur stor är risken?

En grundlig riskbedömning är något vi starkt rekommenderar för alla ytor där du funderar på att lägga ett golv. På så sätt kan du fastställa potentiella riskmoment som kan orsaka halkolyckor, såsom:

 • miljö 
 • förekomst av spill 
 • risken för att fotgängare ska halka eller snubbla under varierande förhållanden 
 • utseende 
 • akustik 
 • användningsområde 
 • skodon 

Samtliga riskmoment kan förvärras ytterligare om ljuset inte är tillräckligt starkt för att slutanvändarna ska kunna upptäcka eventuella faror. Trappor är extra farliga, de kan ställa till med flera dödsfall per år.
Eftersom vi tar säkerheten på största allvar anser vi att en riskbedömning borde vara obligatorisk i alla sammanhang. Det skulle skydda både människorna som går på golven dagligdags och ledningen som har ansvar för personalens och besökarnas hälsa och säkerhet.

Om du behöver hjälp med att utföra en riskbedömning kan du få vägledning hos Arbetsmiljöverket.

Så fungerar säkerhetsgolv

När golv utsätts för spill i form av vätska skapas en fuktig hinna som hamnar mellan skon och golvytan, vilket kan göra att man halkar eller trillar. Ett fuktskikt behöver bara vara 1-2 μm tjockt för att förhindra kontakt mellan skon och golvytan – det motsvarar ungefär en tiondel av ett hårstrå från en människa. Spill från torra substanser kan fungera som pyttesmå kullager, vilket också kan göra att man halkar eller faller.

Säkerhetsgolv är uppbyggda av friktionskorn som sammanfogas i ett slitlager. Är de tillräckligt många kan de tränga igenom den våta hinnan så att skon ändå får kontakt med ytan, eller helt enkelt förhindra kullagereffekten av torrspill.

Vad och varför – så fungerar säkerhetsgolv

Altro safety flooring provides sustained slip resistance to the HSE minimum standard of TRRL ≥36Är mitt golv verkligen säkert?

Alla säkerhetsgolv erbjuder inte stegsäkerhet under hela livslängden. Det vet vi, eftersom det är bevisat av flera fristående, oberoende laboratorietester. Och eftersom vi uppfann säkerhetsgolvet är vi regerande mästare i säkerhet. Därför strider vi för krav på ansvarsfull information när det gäller stegsäkerheten. Vi vill införa obligatoriska, etablerade mätvärden som anger hur länge ett säkerhetsgolv bevarar sin stegsäkerhet.

Föregångare för dokumenterad stegsäkerhet 

För tillfället finns det varken några obligatoriska krav på dokumenterad stegsäkerhet eller någon enig, gemensam branschstandard för hur det ska mätas. Därför kan vissa tillverkare lansera produkter med ett tunt ytskikt eller reliefmönster som gör dem godkända som säkerhetsgolv, men som kan slitas ner efter hand och därmed utsätta slutanvändarna för onödiga risker.

Vi har utvecklat Altros säkerhetsgolv så att de överträffar de rådande kraven och garanterar stegsäkerheten under hela golvets livslängd. Vi samarbetar med de ledande testinstituten och har dessutom investerat i ytterligare tester, allt för att vara säkra på att våra produkter fortsätter att leva upp till högsta möjliga standard.

För att bevisa hur noggranna vi faktiskt är har vi introducerat en logotyp som visar hur många år du kan förvänta dig att den dokumenterade stegsäkerheten bevaras hos ett säkerhetsgolv från Altro. Vi vet nämligen att stegsäkerheten kommer att vara precis lika bra under hela golvets förväntade livslängd. Därför avstår vi från att använda märkningen när det gäller gummigolv och släta golv, eftersom i de fallen kan stegsäkerheten inte förväntas gälla under hela golvets livslängd. 

Vi rekommenderar starkt att du kontrollerar den dokumenterade stegsäkerheten på ditt säkerhetsgolv, oavsett tillverkare. Allt för att se till att du får ut så mycket som möjligt av produkten på alla aktuella ytor, samtidigt som du minimerar riskerna för slutanvändarna.

 

Halka, snubbla och trilla

The law requires that floors must not be slippery, so they put people's safety at riskHur vanligt är det att halka, snubbla och trilla?

Statistik världen över visar hur vanligt det är med problem som orsakas av att människor halkar, snubblar eller trillar

 • Fall är världens näst vanligaste orsak till olyckor och ofrivilliga skador med dödlig utgång
 • Varje år dör uppskattningsvis 424 000 personer av fallolyckor
 • Personer över 65 år står för den största andelen fallolyckor med dödlig utgång
 • Varje år inträffar 37,3 miljoner fallolyckor som är tillräckligt allvarliga för att kräva sjukvård

Kan olyckorna förhindras?

För det mesta är svaret ja – förutsatt att man har ett korrekt anpassat säkerhetsgolv. 
De absolut flesta halkolyckor sker på våta golv, företrädesvis på relativt släta ytor. För att minska risken för att halka och snubbla är det viktigt att förstå hur halt ett golv faktiskt kan vara.

Vem bär ansvaret?

Människors säkerhet får med andra ord inte äventyras på grund av hala golv. Slutanvändare, förskrivare och tillverkare har samtliga ett ansvar för att prioritera säkerheten. På Altro har vi satsat hårt på att erbjuda ett brett sortiment av säkerhetsgolv så att inredare alltid ska kunna hitta ett attraktivt alternativ som uppfyller kraven på säkerhet och hälsa.