Country

Test- och mätmetoder

Testning

För oss är det oerhört viktigt att se till att stegsäkerheten hos våra säkerhetsgolv testas så noggrant som möjligt. Det finns flera olika metoder, vi anser att det finns för- och nackdelar med allihop och rekommenderar därför dem som är mest effektiva. Det innebär att vi har tillförlitliga bevis på hur banbrytande våra säkerhetsgolv verkligen är och kan försäkra våra kunder om att de är i goda händer.

Testmetoder – alternativ, för- och nackdelar

Vilket är det bästa sättet att testa stegsäkerhet? 

Följande är de vanligaste och mest pålitliga metoderna att testa stegsäkerheten. Vi på Altro har valt att kombinera dem för att få så exakta bevis som möjligt på hur säkra våra golv är.

Pendeltestet TRRL (BS7976)

”Pendeln” är en mekanisk häl som rör sig över en golvyta under kontrollerade former och simulerar att halka på ett vått golv. Golvets halkvärde har en direkt och mätbar effekt på pendelkoefficienten. Golvytor som får ett värde på ≥36 i pendeltestet har låg halkrisk.
 
Alla Altros säkerhetsgolv avsedda för ytor där man går med skor har bättre testvärde än gränsvärdet ≥36, som påvisar minsta möjliga halkrisk.
För att få ett exakt värde på golvytans halkvärde bör friktionskoefficienten (CoF) i de flesta fall kombineras med en mätning av ytsträvheten, vilket utförs med en mikrosträvhetsmätare.

Mikrosträvhetsmätare

Mikrosträvhetsmätare
Golvytans totala strävhet mäts med en mikrosträvhetsmätare och anges i mikroenheten Rz. En nål dras över olika områden på golvytan och mäter högsta och lägsta värdet för att på så sätt kunna räkna ut ytans mikrosträvhet. En ytsträvhet med 20 mikron eller mer innebär låg halkrisk.

Ramptestet (DIN 51130)

Ramptestet är väldigt vanligt, och ”R-värdet” anges av de flesta golvföretag. Värdet R9-R13 baseras på vinkelmätningar som utförs när en person står på en lutande ramp som är täckt av motorolja. Den vinkel som får personen att halka utgör R-värdet, men eftersom den vanligaste spillvätskan är vatten ger olja egentligen inte någon rättvis bild av vad som faktiskt sker i verkligheten. Vi har ändå valt att ange R-värdet på våra produkter, eftersom många av våra kunder är vana vid det. Men i själva verket anser vi inte att värdet ger någon fullständig bild av halkrisken eller att variablerna är tillräckligt snäva.

Därför kan ramptestet vara förvirrande… R9 duger inte!

Många antar att R-skalan börjar på R1 och slutar på R13, och att R1 står för den halaste ytan. Därmed tror många att värdet R9 betecknar en yta med bra halkskydd, vilket är ett missförstånd som vissa tillverkare inte bryr sig om att reda ut. Men faktum är att R-värdet börjar på R9, och att R9 i själva verket står för den sämsta stegsäkerheten. R-värdet berättar heller inte hela sanningen. Det är endast en kombination av betyget R10 OCH ett kompletterande pendelvärde på TRRL ≥36 som talar om hur stegsäker produkten egentligen är.

SATRA:s pedatrontest STM 528

Testinstitutet SATRA:s pedatrontest mäter hur golvytan påverkas av en miljon steg som tas med en sko med standardsula. Testet används för att mäta slitaget på ytskiktet. Verklighetstrogna slitmönster skapas genom att studera och kopiera olika gångstilar och raka riktningar såväl som kurvor.

På Altro har vi valt att investera i testet för att kunna mäta stegsäkerheten med ännu större exakthet. 

Övriga europeiska tester

Det finns två europeiska standardkrav (EN) som har utarbetats av Europeiska Standardiseringskommittén (CEN), båda måste uppfyllas och ingår i beteckningen EN 14041, som är CE-standard för sviktande, textila och laminatgolvbeläggningar.
De två testen är: 

  • EN 13893 – slädtest där kraven på friktionskoefficient är ≥0,30 
  • EN 13845 Annex C – ramptest som är snarlikt DIN 51130 och DIN 51097, och där man använder tvål och vatten. 

EN 13845 – vad betyder resultatet?

Ett test som mäter stegsäkerheten genom att räkna antalet partiklar på en viss yta på en provbit från fabriken. Om resultatet blir godkänt kan golvet antingen får klassificeringen Enhanced Slip Resistence Footwear (ESf) för golv avsedda för skodda fötter, eller Enchanced Slip Resistance Barefoot (ESb) för barfotagolv. Antalet cykler som upprepats anger vilken byggnadsklassifikation golvet får. Efter 50 000 cykler kan golvet få det högsta värdet 34/43, vilket är lämpligt för lokaler med tung belastning som kommersiella lokaler eller industrier. Samtliga Altros säkerhetsgolv har passerat testgränsen 50 000 cykler.

För att ange stegsäkerheten kombineras testresultatet och märkningen ESf eller ESb med antalet cykler som upprepats. Om den här informationen saknas rekommenderar vi att du frågar tillverkaren om antalet cykler som upprepats för att få fram ett dokumenterat värde på produktens stegsäkerhet.

Tillverkare som Altro måste uppfylla dessa krav för att få sälja sina produkter som stegsäkra på den europeiska marknaden.

 

Resultaten – vad betyder de egentligen?

The pendulum test can test the performance of installed flooringVad betyder egentligen värdena när man mäter stegsäkerheten?

Vissa tillverkare skickar material direkt från fabriken till oberoende testinstitut för att få intygat att deras produkt är stegsäker. Det innebär att mätresultatet kan baseras på ett golv med ett tunt ytskikt eller reliefmönster som har lagts till ovanpå grundmaterialet för att få bättre halkvärden i tester. Vi är ett fåtal brittiska säkerhetsgolvsproducenter som anser att de här tunna fabriksbeläggningarna kan slitas ner inom ett par månader. Ytan som återstår blir då betydligt mindre stegsäker, vilket i sin tur ökar risken för halkolyckor.

Här på Altro tror vi fullt och fast på att det enda korrekta sättet att mäta golvytans egenskaper är när golvet redan ligger på plats.

”PVC-golv med partiklar för ökad stegsäkerhet” är ett test som krävs för att uppfylla den europeiska standarden för säkerhetsgolv. Vi anser att produkten måste uppfylla dessa testkrav för att få klassificeras som ett PVC-baserat säkerhetsgolv.

Den enda pålitliga metoden att testa stegsäkerhet

Altro ingår i den marknadsledande branschorganisationen Slip Resistance Group. Vi anser att den bästa metoden att mäta stegsäkerhet är pendeltestet TRRL. Det har flera fördelar jämfört med ramptestet, men den allra största är att metoden kan användas för att mäta golvytor som redan ligger på plats. På så sätt kan vi få dokumenterade bevis på att golvet är ett äkta säkerhetsgolv.