Country

Säker kollektivtrafik

Säkerhet på väg

Många människor reser kollektivt och då är det viktigt att tänka på säkerheten. Det gäller även golven, som bör vara stegsäkra. Genom att tillhandahålla slitstarka, stegsäkra och lättstädade golv hjälper Altro kollektivtrafikens aktörer att skydda sina resenärer.

Altro safety flooring exceeds the TRRL Pendulum Test ≥36 rating for shod areasDärför är det så viktigt med stegsäkra golv i kollektivtrafiken

Därför är det så viktigt med stegsäkra golv i kollektivtrafiken

Det är viktigt att golven på bussar och tåg är slitstarka och lätta att städa. Dessutom bör de vara stegsäkra.

90 procent av alla halkolyckor sker på våta golv, oftast på relativt släta ytor, vilket är vanligt på bussar och tåg. Regn, snö och utspilld vätska kan göra golvet förrädiskt halt för både personalen och resenärerna – det gäller framför allt extra sårbara grupper, till exempel äldre människor, som kan råka riktigt illa ut om de ramlar.

Ansvarsplikt

Genom att installera säkerhetsgolv med hög stegsäkerhet på tåg och bussar kan trafikaktörerna se till att miljön är säker för såväl resenärer som personalen, samtidigt som de inte behöver riskera några rättsliga efterspel om olyckan skulle vara framme.

Fördelarna med Altros säkerhetsgolv jämfört med andra alternativ 

Olika golvtyper ger olika typer av stegsäkerhet. Och även om släta golv och gummigolv är populära val inom kollektivtrafiken så är de inte stegsäkra när de är våta.
Altros säkerhetsgolv är garanterat stegsäkert när det är vått, det gäller även när det spillts ner med mat eller dryck, vilket är vanligt inom kollektivtrafiken. Testvärdet överträffar ≥36 i pendeltestet TRRL, vilket innebär lägsta tänkbara halkrisk.

Vad är pendeltestet TRRL BS7976?

”Pendeln” är en mekanisk häl (gjord av samma material som en standardiserad gummisula) som rör sig över en golvyta under kontrollerade former och simulerar att halka på ett vått golv. Golvets halkvärde har en direkt och mätbar effekt på pendelkoefficienten. Golvytor som får ett värde på ≥36 i pendeltestet – däribland Altros säkerhetsgolv – har låg halkrisk.

Factors affecting slip potentialDokumenterad stegsäkerhet

Altro släpper aldrig på kraven

Altro safety flooring offers the benefit of slip resistance without compromising on other important features for transport, including durability and ease of cleaning.

Hållbart och lättstädat

Altros säkerhetsgolv är garanterat stegsäkra utan att kompromissa med andra avgörande faktorer inom kollektivtrafiken, såsom hållbarhet och rengöring.

Hållbarhet

Altros säkerhetsgolv är mycket stöttåligt, vilket gör det väldigt slitstarkt. Våra garantier och den förväntade livslängden är bevis på hur övertygade vi är om den långvariga hållbarheten hos våra säkerhetsgolv.

Lättstädat

Altros städteknologi är exklusivt framtagen för vår räkning och gör det enklare att upprätthålla hygienen hos våra säkerhetsgolv. Tester visar att vårt inbyggda system Altro Easyclean Maxis PUR-teknologi medför ett oöverträffat lågt städbehov, samtidigt som golvet står emot de flesta fläckar och kemikalier och systemet garanterar en långvarig städbarhet.

Faktum är att vi är så övertygade om PUR-teknologins bestående hygienskydd är att vi backar upp den med ett villkorslöst löfte om att våra kunder kommer att vara mer än nöjda under hela golvets förväntade livslängd.

Det krävs ingen speciell teknisk utrustning för att städa Altros säkerhetsgolv – det handlar bara om att följa de enkla anvisningarna med regelbundna mellanrum.