Country

Vi bryr oss om varandra

Vi bryr oss om varandra

Vi bryr oss om vårt arbete och miljön

Säkerhet, hygien och hållbar utveckling är grunden i allt vi gör och varje beslut vi fattar. På Altro brinner vi för att skapa en säkrare miljö och vill visa vägen för hur man tar ansvar för säkerhet, hygien och hållbar utveckling. Ju mer vi fokuserar på dessa hjärtefrågor, desto mer inspirerar vi andra att själva ta större ansvar.

Vi anser att alla har ett gemensamt ansvar för att vår värld ska bli säkrare. Därför vill vi uppmana dig som kund att tänka ansvarsfullt när det gäller säkerhet, hygien och hållbar utveckling varje gång du fattar ett beslut. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att skapa ett säkert, hygieniskt och miljövänligt sätt att leva.

Familjevärderingar och samarbete

Vi är ett familjeägt företag och det påverkar hur vi behandlar varandra. Arbetsmiljön är vänlig och tillåtande. Alla, oavsett befattning, medverkar i beslutsprocessen, förstår vår roll i samhället och inser varför vi är viktiga.

“Vi är ett familjeföretag som är grundat på familjens värderingar, vilket också speglas i
företagskulturen. Det bygger på beslutskraft, självbestämmande och möjligheter där alla kan vara med och påverka, oavsett på vilken nivå man arbetar.”
Tracy Perry, teknisk produktutvecklingschef

Vår människosyn

Vår personal är vår största tillgång. Det är därför vi satsar tid och resurser på utbildning, ständigt utmanar oss själva och lär av varandra. Vi delar med oss av vår kunskap inom hela organisationen. Vi vill att alla anställda ska få chansen till utbildning och möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

”Jag är stolt över att ha blivit uttagen till ledarskapsutbildningen som gav alla deltagare självförtroende att våga prova på saker som vi varit rädda för tidigare.”
Sally Thompson, Altro-representant

Vår personals välbefinnande

För oss är det väldigt viktigt att vår personal mår bra. Alla nyanställda får delta i kurser i stresshantering och ergonomi. De har även tillgång till ett omfattande supportnätverk, där både chefer och personalavdelningen ingår, liksom ett team av fristående coacher och en stor extern rådgivningsservice.