Country

Väggbeklädnad för alla tänkbara behov

Säkrare miljö – färg och kontrast

Visste du att reflektioner och blänk från högglansiga kakelväggar och klinkergolv kan ställa till med stora problem, framför allt för personer med nedsatt syn? Helt vita ytor kan dessutom göra det svårt för människor med svag syn att orientera sig.

För att skapa miljöer som är säkra för alla bör man därför tänka på både färg och kontrast när man väljer golv, väggar, dörrar och lister. Altro Whiterock finns i många färger och olika typer av strukturer, vilket gör det enkelt att hitta en lämplig inredningslösning som dessutom uppfyller de lagstadgade kraven för handikappanpassade miljöer.

Bevisat hållbara system – installerade av fackmän

Vårt nätverk av kunniga fackmän erbjuder en snabb och skicklig service som uppfyller alla EU-krav på hälsa och hygien, vilket ligger i alla parters intresse.