Country

Altro för storkök

Behovet av säkerhet

Olja, fett, mjöl? Vi löser problemet

Håll rent

Smuts på kakelplattor

Altros säkra kökslösning

Altros produkter för storkök

Teknisk expertis

Över 60 års erfarenhet av att leverera kökslösningar

Checklista när du ska välja golv

 • Definiera dina behov
 • Definiera tänkbart spill
 • Gör en riskbedömning
 • Förstå riskerna
 • Välj ditt golv
 • Installera ditt golv
 • Underhåll ditt golv
Behovet av säkerhet

Enligt den internationella branschorganisationen European Agency for Safety and Health at Work är halk-, snubbel- och fallolyckor den vanligaste olycksorsaken inom serviceyrken, speciellt i kök. Halkolyckor sker ofta på ytor som blivit hala av vatten, matrester eller olja.

Tillgodoser alla dina behov i krävande storkök.

Vi var först med att uppfinna ett komplett system med kompatibel väggbeklädnad och säkerhetsgolv. Eftersom systemet är helt integrerat är det ett perfekt sätt att skapa en hygienisk, vattentät lösning. Inga mellanrum eller skarpa kanter, bara en slät, obruten yta – till och med runt eluttag, strömbrytare och hörn.

Ger bästa tänkbara skydd mot bakterietillväxt, ohyra och skadedjur. Altros integrerade golv- och vägglösning gör dessutom städningen enklare.

Våra integrerade lösningar för säkerhetsgolv och hygienisk väggbeklädnad är specialdesignade för att möta problem som är vanliga i storkök – hala golv, spill, rengöring och underhåll. Vårt system skyddar inte bara människorna som använder det, det skyddar dessutom både miljön och dem som ansvarar för personalens och besökarnas hälsa och säkerhet.

Men säkerhet är inte det enda vi bryr oss om. Altro Whiterock FR och Altro Stronghold 30 / K30 passar perfekt ihop och finns i en varierad och spännande färgskala. Alltifrån traditionellt till modernt, det är upp till dig hur djärv du vill vara.

Våra produkter genomgår rigorösa tester med ännu strängare krav än marknadens rådande regler för säkerhet och hygien, allt för att kunna garantera bästa tänkbara lösning för din verksamhet.

Så lyder lagen

Enligt rådande EU-direktiv har arbetsgivare ansvar för sina anställdas säkerhet och hälsa. Direktiv 89/391 omfattar regelverket för hälsa och säkerhet, riskbedömning och förebyggande åtgärder.

Altro Stronghold 30 / K30, vårt säkerhetsgolv som är speciellt framtaget för storkök, har ett värde på ≥55 / R12 i pendeltestet, vilket betyder att det håller måttet i alla lägen och har bevisats ha högsta tänkbara stegsäkerhet.

Vad är det som får dig att halka?

Spill (vatten, olja, mjöl) bildar en hinna mellan golvet och din sko eller fot.

Det räcker med att hinnans tjocklek motsvarar 1/10 av ett hårstrå från en människa för att motverka kontakt mellan skon och golvet – och vips är olyckan framme! Utformningen av friktionskornen i Altro Stronghold 30 / K30 gör att de sticker upp ovanför ytan, vilket ger skosulan bättre grepp och förhindrar olyckor.

Olja, fett, mjöl? Vi löser problemet

Tester och spill

Kök och lokaler där mat och dryck prepareras och tillagas kan vara farliga arbetsplatser. Smutsigt diskvatten, fett, matolja, mjöl, mjölk, matrester och en och annan hackad morot – allt kan hamna på väggar och golv. Altros hållbart utvecklade integrerade system med säkerhetsgolv och hygienisk väggbeklädnad ger en långvarigt säker och hygienisk yta för våta, dammiga och fettstänkta miljöer.

Verklighetstrogna tester för verklighetens förhållanden

Ramptestet mäter visserligen stegsäkerhet, men testförhållandena motsvarar inte alltid den sortens spill som förekommer i kök. Pendeltestet använder vatten för att mäta stegsäkerhet för fötter med skor på. Testresultaten graderas med ett pendeltestvärde (PTV), där värdet PTV≥36 står för en chans på miljoner att halka på en våt yta. Det vill säga en yta som är täckt med rent vatten.

Som du säkert vet utgör vatten bara en liten del av alla de risker som kökspersonal stöter på dagligen. Så vi bestämde oss för att utsätta vårt golv för ett mer erklighetsförankrat test, genom att använda olika typer av spill som är vanliga i storkök.

I verkligheten har kökspersonal väldigt mycket att göra. Olja förångas i luften och lägger sig sedan på golvet när den svalnat, vilket kräver konstant städning för att förhindra att ytan blir hal. Småspill av substanser som mjölk och mjöl kan utgöra stora halkrisker.

Lunchrusning innebär att en hel del olja och råvaror hamnar på golvet, ofta finns det inte tid att hålla golvet så rent och säkert som man skulle vilja.

Vad du behöver och varför?

Tester har visat att olika typer av spill ställer olika krav på säkerheten. Riskerna med matolja kommer väl knappast som någon överraskning, men näst farligast är faktiskt fett diskvatten – och vilket kök kan undvika det?

Vatten och motorolja representerar inte den sortens spill som är vanligast i kök, ändå är det just det som används i pendeloch ramptestet. Vårt test bygger på samma standard som pendeltestet BS7976, men i stället för att enbart använda spill från vatten kompletterar vi testet med en rad andra spillämnen som är vanliga i kök.

Chansen att halka med Altro Stronghold 30 / K30 på golvet är mindre än 1 på miljonen

Diagrammet visar mätresultaten när vi testat Altro Stronghold K30 med spill som ofta förekommer i kök, t ex olika typer av matolja, fett diskvatten, mjölk, mjöl och plastfolie.


För ytterligare information se vår broschyr för restauranger och storkök

Visste du att?

Enligt internationella hälsovårdsmyndigheten WHO drabbas upp till 30 % av västvärldens befolkning av matförgiftning varje år, och forskning visar att hygienen i kök är den vanligaste boven i dramat och att förorenade ytor är en av de fem vanligaste orsakerna till matförgiftning.

Håll rent

Att se till att människor är säkra handlar inte bara om stegsäkerhet och städning. Det handlar också om att undvika ytor där bakterier kan börja gro.

Vårt integrerade system med hygienisk väggbeklädnad och säkerhetsgolv är extremt starkt. Det har en ogenomtränglig yta som är lätt att hålla ren. Med regelbunden städning och underhåll med vanliga rengöringsmedel finns det inga utrymmen för bakterietillväxt i Altros golv och väggar. Det är dessutom så tåligt att du kan högtryckstvätta alla ytor utan att det ger några skador på materialet som i sin tur kan leda till bakterietillväxt.

Så när du har ett rent kök, har du också ett säkert och hygieniskt kök.

Altros integrerade lösningar: ingenstans för bakterierna att gömma sig.

Design när den är som bäst

Vi har designat ett helt slutet system för att göra städning och underhåll enklare för dig. Rätt installerade tillsammans är systemet ETAG-godkänt, vilket bevisar att det är helt vattentätt och till och med kan spolas med högtrycksspruta.

Ytorna är vattentäta och helt tillslutna kring genomföringar och uttag, vilket är precis den sortens detaljer som bakterier och mikroorganismer avskyr, något som hjälper dig att upprätthålla absolut bästa tänkbara hygiennivå. Det gör det dessutom enklare att se till att ytorna håller sig rena och snygga, vilket skapar en trevligare arbetsplats för personalen samtidigt som det ser bra ut vid inspektioner. Det betyder att du kan ha glädje av den höga hygienstandarden hos våra produkter under lång tid, och det är bara ett av många sätt som gör din framtid säkrare med Altro.

Altros produkter är inte porösa, de håller tätt, vilket gör att vätska inte tränger igenom. Eftersom de är väldigt stöttåliga är sannolikheten för bakterietillväxt i eventuella skador extremt liten.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)


HACCP är ett internationellt vedertaget kvalitetssystem för livsmedelssäkerhet. Det är ett lagstadgat regelverk som gäller inom hela Europa enligt paragraf EC Regulation 852/2004. HACCP-principen kräver att det utförs en faroanalys för alla lokaler där livsmedel tillagas eller produceras för att identifiera eventuella ”kritiska styrpunkter”, funktioner där en styrande åtgärd bör tillämpas för att undanröja en livsmedelsburen fara eller reglera den till en acceptabel nivå.

Exempel på tänkbara faror:

 • smitta från personal eller bristfälligt rengjorda redskap och arbetsytor.
 • kemiska, fysiska eller allergena faror, orsakade av ingredienser, hantering, utrustning eller material, inklusive golv och väggar

Du kan minska risken för livsmedelsburen smitta och sänka inspektionsbehovet till ett minimum genom att välja Altros golv och väggar, alla våra produkter är nämligen godkända enligt HACCP:s internationella standard.

"Altro är en av få världsomspännande golv- och väggtillverkare vars produkter godkänts enligt HACCP:s internationella krav för icke livsmedelsrelaterade användningsområden, vilket innebär att produkterna har granskats av en tredje part och bedömts vara säkra och hygieniska även för livsmedelstekniska miljöer. Både golv och väggar från Altro är fogfria och ogenomträngliga, vilket betyder att det inte ges utrymme för bakterieansamlingar, samtidigt som ytan är lätt att rengöra – två faktorer som är extra viktiga för livsmedelsbranschen."
Richard Mallett
Europachef för HACCP International

Smuts på keramiska plattor

Vi är övertygade om att vi kan täcka alla dina behov i ett krävande storkök.

 

Väggar och andra ytor måste hållas rena och hygieniska för att kunna garantera säkerheten hos din kunder, gäster och anställda.

Keramiska plattor och fogar är sugande material, vilket gör dem mer mottagliga för bakterietillväxt. De flisas och spricker lätt, vilket gör det möjligt för bakterier att gömma sig vid städning.

Altro Whiterock FR är extremt slagtåligt enligt EN438-2-1991, ett brittiskt falltest med kula (se bilden). Slag och stötar som skulle göra keramiska ytor känsliga för vatten lämnar knappt en skråma på den här tuffa ytan. Detsamma gäller väggbeklädnadens termoformade hörn – en yta som är extra känslig hos kaklade väggar. Altro Whiterock FR har dessutom utmärkta brandskyddsvärden: Altro Whiterock White FR och Altro Whiterock Satins FR har värdet S2 enligt europeisk standard.

 

Altro – det moderna alternativet till kakel

 

Med vår färgskala på Altro Whiterock White FR och Altro Whiterock Satins FR får du ett urval av färger som som matchar våra golv utan att du behöver oroa dig för bakterietillväxt.

På så sätt kan underhållskostnaderna minska på lång sikt, samtidigt som risken för bakterieangrepp minskar betydligt, därmed även risken för det värsta tänkbara – matförgiftning – som i sin tur kan innebära att du blir stämd eller till och med tvingas stänga. Därför är det en perfekt lösning för catering, restauranger och storkök.

 

European Agency for Safety and Health at Work rekommenderar alltid en riskbedömning för lokaler där livsmedel bereds. Läs mer på www.osha.europa.eu.

 

 

Visste du att?

Infektion orsakad av campylobacter är den vanligaste livsmedelsrelaterade sjukdomen som anmäls inom EU, varje år drabbas över 190 000 personer. (European Food Safety Authority)

Livsmedelssäkerhet

Bli inte tagen på sängen – skydda din arbetsmiljö

Enligt gällande EU-regler måste kommersiella kök och lokaler för livsmedelsproduktion förbinda sig till följande:

 • Alla som är verksamma inom livsmedelsbranschen måste kunna garantera att livsmedelssäkerheten aldrig äventyras. Lokaler där livsmedel tillreds eller produceras måste vara utformade på så sätt att det inte förekommer någon risk för ansamlingar av smuts, bakterier eller partiklar. Risk för kondens och oönskade mögelangrepp måste också förebyggas.
 • Ett bra sätt att vara säker på att du har fullgott skydd är att installera Altros säkerhetsgolv och hygieniska väggbeklädnad.
 • Samtliga golv, korridorer och trappor måste vara säkra både för personal och gäster.
 • Golv, väggar, tak, fönster och dörrar måste ha ogenomträngliga, icke-sugande, tvättbara ytor. Alla ytor måste underhållas och vara i gott skick, så att de är lätta att rengöra och desinficera. Därför krävs det att ytorna är släta, tvättbara, rostbeständiga och tillverkade av giftfria material.
 • Altros säkerhetsgolv och väggbeklädnad är HACCP godkända (Hazard Analysis and Critical Control Point), vilket gör att du kan sova gott om natten utan att behöva oroa dig för omgivningens säkerhet.

 

Din säkra kökslösning

I själva köket tar du förmodligen säkerhet och hygien på största allvar, men det finns risker även i angränsande utrymmen. Från det att kökspersonalen tar emot råvaror i varumottagningen tills det är dags att sluta för dagen, utsätts de anställda ständigt för spill och risken för att halka. Ingen yta är säker. Så det bästa sättet att undvika olyckor är att se till att precis alla ytor är säkra. Altro ger dig säkerheten du behöver.

Serveringsluckan

Matrester

Lösning: Altro Stronghold 30
Altro Whiterock

Köttstationen

Bakterier och köttsaft

Lösning: Altro Stronghold 30
Altro Whiterock

Disken

Vatten, diskmedel, bakterier, ånga

Lösning: Altro Stronghold 30
Altro Whiterock

Kylrummet

Bakterier, vatten / kondens

Lösning: Altro Stronghold 30
Altro Whiterock

Torrskafferiet

Damm, mjöl, spill från torrvaror

Lösning: Altro Stronghold 30
Altro Whiterock

Huvudköket

Spill från mjöl, socker, olja, fett, vatten, smuts

Lösning: Altro Stronghold 30
Altro Whiterock

Grönsaksstationen

Jord, vatten, skal

Solution: Altro Stronghold 30
Altro Whiterock

"Altros produkter har hjälpt till att skapa en välkomnande köksmiljö, vilket uppskattas både av personalen och studenterna. Förutom att det ser snyggt ut, har väggarna och golven dessutom levt upp till ryktet om att vara lätta att underhålla. Ett stökigt skolkök kan vara en farlig arbetsmiljö, så stegsäkerheten är en annan viktig fördel med våra nya golv och som hjälper oss att undvika olyckor."

Ian Reinhardt, Catering Manager Trinity College, Universitetet i Cambridge

Visste du att?

Infektion orsakad av campylobacter är den vanligaste livsmedelsrelaterade sjukdomen som anmäls inom EU, varje år drabbas över 190 000 personer. (European Food Safety Authority)

Visste du att?

Enligt internationella hälsovårdsmyndigheten WHO drabbas upp till 30 % av västvärldens befolkning av matförgiftning varje år, och forskning visar att hygienen i kök är den vanligaste boven i dramat och att förorenade ytor är en av de fem vanligaste orsakerna till matförgiftning.

Altros specialanpassade kökslösningar

Perfekta för alla typer av kommersiella kök, t ex:

 • Restauranger
 • Snabbmatsrestauranger
 • Hotell
 • Sjukhus
 • Mässor / arenor / stadiumanläggningar
 • Sport- och fritidsanläggningar
 • Skolor
 • Kriminalvårdsanstalter
 • Kaféer på köpcenter
 • Lokaler för beredning och produktion av livsmedel
 • Smörgås- och salladsbutiker

"Altros golv och väggar kan spolas av med högtryckstvätt, vilket är en garanti för bästa tänkbara hygien samtidigt som det går fort att städa. En av våra högsta prioriteringar är säkerhet, och de stegsäkra golven från Altro uppfyller våra krav till punkt och pricka. Om man använder sig av en certifierad montör går installationen dessutom väldigt snabbt. Restaurangköket i Issy les Moulineaux var färdigt på mindre än en vecka."

Adrien Garcia, verksamhetschef, Pret a Manger, Frankrike

Speciallösningar för smarta storkök

 • Altro Stronghold 30 / K30
  Säkerhetsgolv för blöta och oljiga miljöer

  Blött underlag är nog så riskfyllt – lägg sedan till fett och olja och du får en riktigt farlig miljö. Så i storkök, matsalar, lokaler för livsmedelshantering och servering är det livsviktigt att välja ett golvmaterial som garanterar säkerheten för personalen.

  Altro Stronghold K30 har Altros högsta betyg för stegsäkerhet (PTV≥55, R12) och är designat för att minimera riskerna i våta och fettstänkta miljöer under hela golvets livslängd.

  Förutom att de anställda inte riskerar att halka blir de mindre trötta, eftersom det 3 mm tjocka golvet både sänker ljudvolymen och är skönare att gå på.

 • Altro Whiterock White FR
  Altro Whiterock är tillverkad av PVC, fri från mjukgörare och av hög kvalitet.

  Kan användas vid arbetstemperaturer upp till 60°C. Det är lätt att göra rent och är slagtåligt. Det uppfyller alla gällande EUdirektiv om hälsa och hygien och ger låga livscykelkostnader. Tåliga och vattentäta Altro Whiterock Satins FR uppfyller stränga hygienkrav och har en fläckresistent yta som är lätt att torka ren. Det är extremt slagtåligt och passar perfekt för tufft slitage.

Visste du att?

Med Altros integrerade säkerhetsgolv och hygieniska väggbeklädnadslösning får du ett helt tillslutet hygieniskt system som kommer att hålla din personal säker när de arbetar - och dina kunder säkra när de får sina tillagade måltider.

Teknisk expertis –
det är detaljerna som gör skillnaden

Stora klumpiga föremål går lätt sönder. De är dessutom svåra att hålla rent. När man tar ner väggbeklädnad i samband med renoveringsarbete hittar man ofta både det ena och det andra bakom fogar i väggmaterialet eller innanför skarvarna mellan golv och vägg – ofta riktigt motbjudande fettansamlingar, men också både smuts och bakterietillväxt. Om man svetsar fogarna eller använder Altro Whiterock FlexiJoint blir fogarna helt täta så att ingenting kan tränga igenom, vare sig bakterier, vatten, olja eller fett..

Raka spåret…

Det räcker inte att ha hygieniska väggar och golv, övergången mellan dem måste också vara helt sanitär för att skapa ett hygieniskt hölje från golv till tak. Övergångarna måste vara vattentäta och helgjutna. En av de mest sanitära lösningarna är att använda varmsvetsning. Under varmsvetsning pressas den smälta svetstråden (vanligen av plast) ner i urfasade spår i materialet, vilket sammanfogar de båda materialen. På så sätt skapas en vattentät skarv där fukt inte kan tränga igenom.

 

 

För att skapa en ogenomtränglig yta rekommenderar vi att du monterar golvet med uppvik mot väggbeklädnaden och varmsvetsar själva skarven. Genom att skapa en helgjuten, vattentät miljö från golv till tak kan du minimera ytor där bakterier trivs och undvika fuktansamlingar som kan skada underlaget.


Golvbrunnar och rännor

Genom att använda rätt sorts brunn och listverk fungerar Altro Stronghold 30 / K30 som en fuktspärr som förhindrar läckor genom golvet och som kan drabba våningarna under.

Genom att använda brunnar med klämring kan vatten och avfall rinna rakt ner i avloppet utan att samlas i pölar, vilket både förbättrar hygienen och gör städningen snabbare och mer effektiv.

Altro Stronghold 30 / K30 måste användas med brunnar som antingen har klämring eller som kan svetsas runtom. På så sätt minskas risken för att snubbla i stökiga köksmiljöer, samtidigt som det är enklare att avlägsna och öppna luckor utan att behöva skada golvet.

 

Altro städanvisning

För våra senaste städtips för säkerhetsgolv – klicka här.

Referenser

"Vi kunde ju ha valt att kombinera vägglösningen med en produkt från någon annan producent, men här valde vi det integrerade systemet från Altro, eftersom Stronghold K30 och Whiterock tillsammans ger oss en helt integrerad lösning, som möjliggör enkel rengöring och god hygien."
Victor Olsson
projektledare, Väckelsångskolan