Country

Miljöer för alla

Varför säkerhetsgolv?

Riktlinjer för inredningsdesign för personer med demens

Färg och ljusreflektionsvärde/h2>

Våra lösningar

Arbeta med experter

Rekommenderade produkter

Fallstudier

Miljöer för alla

Altro har varit verksamma i sjukvårdssektorn i över 60 år. Vi vet hur viktig patientens omgivning är för att kunna ge bra vård, särskilt inom det växande området demensvård. Vi är stolta över att förstå vilka lösningar som krävs och att kunna erbjuda alternativ som skapar miljöer som är både trivsamma, moderna och funktionella. Vi brinner för att skapa den rätta miljön för människor med demens, och vi har samarbetat med många experter på vägen. Vi kan vägleda dig när du ska bygga, renovera eller utveckla demensvänliga platser, och vi hjälper dig att välja rätt golv och väggbeklädnad som maximerar vårdtagarnas livskvalitet.

För mer information om forskning och behandling av demens kan du besöka ”Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet”

Vad är demens?

Termen demens omfattar flera olika tillstånd som beror på att hjärnans funktioner gradvis försämras. Det kan vara problem att diskutera och kommunicera, att tänka snabbt, försämrad fattningsförmåga, försämrad mental rörlighet, minnesförlust och oroskänslor, depression och ilska. Demens kan ge upphov till olika hjärnsjukdomar där den vanligaste är Alzheimers, något som 62 % av alla personer med demens lider av. Demens är inte bara en del av åldrandet, utan kan orsakas av förändringar i hjärnans struktur och gradvisa skador på hjärncellerna.

Demens och perception

Effekterna av demens kan variera från person till person, men det finns vissa gemensamma drag, bland andra:

 • Desorientering
 • Förvirrad tidsuppfattning
 • Förvirring, oro och humörsvängningar
 • Minnesförlust, i synnerhet på närminnet
 • Svårighet att lära sig nya saker
 • Talsvårigheter

Ett annat vanligt symptom är förlust av den visuella uppfattningen utöver normala åldersorsaker. Alla kombinationer av effekterna nedan* kan göra det svårare att förflytta sig från ett rum till ett annat och öka risken för att falla. Valet av golv och väggbeklädnad kan mildra eller förstärka dessa effekter.

 • Försämrad förmåga att urskilja texturer
 • Blanka ytor ser ut att vara våta
 • Mönstrade ytor skapar synvillor
 • Mörka ytor och skuggor ser ut att vara hål
 • Försämrad förmåga att se djup och kontrast
 • Svårigheter att identifiera och beskriva olika föremål
 • Svårigheter att se i 3D – rum ser ut att vara platta
 • Bilder i en TV ser ut som de finns i rummet

*Beskrivna av Liz Fuggle på den brittiska arkitektbyrån Burnett Pollock Associates

Att ha en säker och välbekant omgivning där det är lätt att orientera sig lindrar effekterna av vissa symptom, förebygger stress och förhindrar att man halkar omkull. Demensvänliga utrymmen kan höja vårdtagarens livskvalitet och säkerhet avsevärt. Genom att fokusera på några enkla designprinciper går det att maximera den boendes självständighet, stärka den personliga identiteten och förbättra självförtroendet. Ett icke-kliniskt och hemtrevligt utseende kan göra stor skillnad för alla.

Snabbfakta om inredningsdesign för personer med demens och hög ålder

 • Använd stegsäkra golv.
 • Välj alltid ett golv med ett pendeltestvärde (PTV) på ≥ 36, vilket motsvarar en halkrisk på en på miljonen under hela golvets livslängd. Altros säkerhetsgolv uppfyller detta, men så är det inte med alla säkerhetsgolv.
 • Använd matta golv utan glitter och lågglansiga, glitterfria väggbeklädnader.
 • I våta miljöer bör man undvika golv med alltför kraftig textur, då det kan vara obekvämt för känsliga bara fötter.
 • Undvik belysning som förändrar utseendet på golvets finish, till exempel så det ser ut att vara vått.
 • Använd golv- och väggbeklädnader som ger ett varmt, inbjudande och hemliknande utseende.
 • Använd konst för att göra platser lättare att känna igen och orientera sig i, och samtidigt få människor att känna sig välkomna och trivas.
 • Överväg att begränsa antalet färger i ett och samma utrymme för att undvika ett rörigt intryck.
 • Se till att färgerna på väggar, dörrar, golv och tak kontrasterar mot varandra så att de lätt kan urskiljas. Undantaget är om du vill dölja en ingång, exempelvis till en servicekorridor eller ett kök.
 • Överväg att använda ett hygieniskt, vattentätt system som Altro Aquarius och Altro Whiterock Satins FR för våta miljöer, eller Altro Whiterock White FR eller Altro Whiterock Satins FR för kök.
 • Använd stegsäkra golv

Ett lokalt och globalt perspektiv

Enligt Socialstyrelsen lever 160 000 personer i Sverige med demens. Demens är en av de prioriterade sjukdomarna i Världshälsoorganisationens (WHO) Mental Health Gap Action Programme (mhGAP), vars mål är att utöka den tillgängliga vården för mentala, neurologiska och missbruksrelaterade sjukdomar. Enligt WHO är demens en av de största orsakerna till invaliditet och vårdbehov hos äldre människor runtom i världen. 47,5 miljoner människor har demens och 7,7 miljoner nya fall upptäcks varje år, vilket betyder ett nytt fall var 4:e sekund. Prognosen är att antalet människor med demens är 75,6 miljoner år 2030, och hela 135,5 miljoner 2050, nästan tre gånger så mycket som i dag.

För mer information om demens i världen, se WHO:s rapport Dementia: a public health priority. För information om demensvård, forskning och åtgärder i Europa, besök Alzheimer Europe.

Hälsa och äldreboenden

Under 2010 beräknades den sammanlagda globala samhällskostnaden för demens uppgå till 604 miljarder USD. Det visar hur viktigt det är att sjukhus och äldreboenden har demensvänliga miljöer som lindrar symptomens effekter för patienterna och gör det lättare för personalen att ge bra vård.

Varför säkerhetsgolv?

Minimera risken för halkningar och fall

Utöver den stress som förvirring inför obekanta och otrygga omgivningar kan ge upphov till hos personer med demens, finns det också en reell risk för att det kan leda till halkningar eller fall.

För en äldre eller bräcklig person kan det få katastrofala följder som förändrar hela dess liv genom att bara snubbla en enda gång. Därför är åtgärder för att förhindra fall oerhört viktiga.

Att tappa balansen och falla kan få förödande konsekvenser för äldre personer. En WHO-rapport från 2007 om förebyggande av fallolyckor hos personer med hög ålder fann att äldre människor som bor på sjukhem faller oftare än de som bor på gruppboenden. Under ett år faller ungefär 30–50% av alla som bor på institutioner för långtidsvård minst en gång, och av dessa faller 40% flera gånger. Fallolyckor är orsaken till 20–30% av alla lätta till allvarliga skador, och är den bakomliggande orsaken till 10–15% av alla besök på akutavdelningar. I USA var sjukvårdssystemets genomsnittliga kostnad för fallolyckor hos personer över 65 års ålder 1 049 USD.

Vanliga åldersrelaterade synproblem är bland annat förlorad syn i synfältets periferi, förändrat färgseende, problem i samband med blänk och svårighet att fokusera på nära håll. Det innebär att dålig belysning eller ett dåligt val av golv kan utgöra en reell fara. Därför rekommenderar vi att man förutom att välja golvprodukter med omsorg också tänker igenom belysning, räcken och annan säkerhetsutrustning, och även städrutiner, för att minimera risker och garantera bästa möjliga resultat.

Stegsäkerhet för hela livet

Välj alltid ett golv med ett pendeltestvärde (PTV) på ≥ 36. Då är risken för att någon halkar på golvet under hela dess livslängd en på miljonen.

Säkerhetsgolv är ett måste i omsorgs- och sjukhusmiljöer, men det är inte alltid lätt att hitta det lämpligaste säkerhetsgolvet. Det rätta golvet bör ha ett pendeltestvärde (PTV) på ≥ 36, vilket innebär att halkrisken är en på miljonen under hela golvets livslängd. Hållbarheten är också avgörande: Tänk på hur rullstolar, käppar och andra hjälpmedel kan orsaka repor och annat slitage, och välj ett golv som klarar det.

Våra säkerhetsgolv behåller samma stegsäkerhet under hela sin livslängd. Så är emellertid inte fallet med alla säkerhetsgolv.

Altros säkerhetsgolv säljs med 5 års garanti, och garanterad bevarad stegsäkerhet i upp till 25 år. Våra säkerhetsgolv produceras med Altros Easyclean-teknologi, som förenklar och effektiviserar rengöringen så att golvets prestanda och utseende bevaras.

Vårt 2,5 mm tjocka säkerhetsgolv, som säljs med 5 års garanti, har den tålighet som krävs för att klara sjukvårdsmiljöns tunga trafik.

För praktiska råd om vilket säkerhetsgolv du bör välja, se vår produktguide.

 

Riktlinjer för inredningsdesign för personer med demens

Klicka på en ruta för att läsa mer.

 

Använd matta golv utan glitter och blänkfria, glitterfria väggbeklädnader
I våta miljöer bör man undvika golv med alltför kraftig textur, då det kan vara obekvämt för känsliga bara fötter.
Undvik belysning som förändrar utseendet på golvets finish, till exempel så det ser ut att vara vått.
Använd golv- och väggbekläder som ger ett varmt, inbjudande och hemliknande utseende.
Överväg att använda ett hygieniskt, vattentätt system

Använd matta golv utan glitter och blänkfria, glitterfria väggbeklädnader

För personer med demens kan polerade och blanka golv se ut att vara våta och orsaka osäkerhet och förvirring. Golven bör därför vara matta. Vi rekommenderar även golv som inte glittrar eller har framträdande mönster, eftersom det kan förvirra eller ge intrycket av trappsteg, eller att det ligger något på golvet som kan plockas upp, vilket kan leda till fallolyckor.

Du kan få vägledning på vår sida för produktval

Genom att använda en väggbeklädnad som Altro Whiterock Satins FR uppnår man en trivsam, icke-klinisk atmosfär utan att använda mönster. Man får dessutom en tålig väggyta som är enkel att rengöra.

I våta miljöer bör man undvika golv med alltför kraftig textur, då det kan vara obekvämt för känsliga bara fötter.

Altro Aquarius ger optimal stegsäkerhet under hela livslängden i både våta och torra miljöer, oavsett om vårdtagare och personal bär skor eller är barfota. Golvet har inte någon bubblig yta. Det är slätt för känsliga fötter men har samtidigt en profil som känns säker och trygg så man inte behöver vara rädd för att halka, plus att den är lättstädad.

Genom att använda ett säkerhetsgolv som Altro Aquarius i våta miljöer hjälper man personer som går lite ostadigt att klara sig på egen hand. På Altro Aquarius går det att hasa sig fram, och samtidigt förhindrar golvet halka i potentiellt riskfyllda miljöer.

 • Noggrant utvalda material för att minska blänk och diskreta mönster kan göra att patienterna lättare hittar rätt och blir mer självständiga, vilket innebär mindre oro och ångest.

Undvik belysning som förändrar utseendet på golvets finish, till exempel så det ser ut att vara vått.

Vår erfarenhet är att naturligt dagsljus är att föredra, eftersom starka lampor och vissa LED-lampor kan ge en felaktig bild av omgivningen. Till exempel kan ett golv se vått ut fastän det är torrt, vilket leder till förvirring och ökar risken för fall. Genom att välja golv som inte glittrar undviker man detta. Din Altro-representant kan ge råd och vägledning.

Använd golv- och väggbekläder som ger ett varmt, inbjudande och hemliknande utseende.

När en miljö känns inbjudande och välkomnande kan det få positiva effekter för de boende och deras familjer.

 • Genom att använda varma färger som kompletterar varandra, i synnerhet trätoner kan man minska den oro som en klinisk miljö kan framkalla och skapa en visuell harmoni med resten av byggnaden.
 • Genom att utnyttja väggbeklädnader på ett smart sätt kan du se till att dina korridorer inte blir enformiga. Kontrastera väggar och golv mot varandra. Färgkodning och bilder på väggarna kan göra det mycket lättare att hitta rätt och känna sig hemma.
 • Altro Whiterock Satins FR kan användas för att sätta en personlig prägel på utrymmen och avgränsa vissa områden för att skapa en familjär atmosfär. Väggbeklädnaden kan skapa en ny färgskala för dessa utrymmen eller matcha befintlig dekor. Den kan till och med användas till sänggavlar, för att skydda väggen och samtidigt göra ett sovrum mer personligt.
 • Alla våra golv kan fås med ljuddämpande matta under. Detta möjliggör bullerminskningar som förbättrar miljön för både vårdtagare och personal. Vi erbjuder även Altro Wood Smooth Acoustic, som utökar Altro Woods användningsområde till utrymmen där bullerdämpning är viktigt.

Överväg att använda ett hygieniskt, vattentätt system

Altro Aquarius och den hygieniska väggbeklädnaden Altro Whiterock är den perfekta kombinationen för ett komplett, vattentätt och hygieniskt system för våta miljöer, medan Altro Stronghold 30/K30 med fördel kan kombineras med Altro Whiterock i köksmiljöer.

Våra säkerhetsgolv är vattentäta, vilket hindrar inte bara vatten utan även bakterier och odörer från att samlas. De bygger på Altro Easyclean-teknologin som gör städningen enklare och mer effektiv.

Altro Whiterock FR är både vattentät, fläckbeständig och fullständigt avtorkningsbar, så att smutsen inte kan gömma sig någonstans och städningen blir enkel.

Kombinera ett säkerhetsgolv med Altro Whiterock FR och du får ett integrerat system som minskar infektionsrisken.

Överväg att begränsa dig till ett fåtal färger i ett och samma utrymme för att undvika ett rörigt intryck.

Färger har stor betydelse när man utformar inredning för personer med demens eller hög ålder. Färgerna påverkar både humöret och förmågan att orientera sig. Kontrastkänslighet är ett vanligt synproblem, och därför är tydliga kontraster en av de viktigaste faktorerna när man inreder för personer med demens.

Färg och ljusreflektionsvärde

Färger har stor betydelse när man utformar inredning för personer med demens eller hög ålder. Färgerna påverkar både humöret och förmågan att orientera sig. Kontrastkänslighet är ett vanligt synproblem, och därför är tydliga kontraster en av de viktigaste faktorerna när man inreder för personer med demens.

Vad fungerar?

 • Den röda/gula änden av färgspektrumet är lättare att urskilja.
 • Färgerna på väggar, golv, dörrar och tak behöver kontrastera mot varandra.
 • Färger kan användas för att göra det lättare att hitta och orientera sig, då de stimulerar minnet och hjälper till att skapa igenkänning. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla inte upplever färger likadant, och att man därför om möjligt bör kombinera färger med andra visuella signaler, exempelvis konstverk eller andra hållpunkter.
 • Färg kan användas för att uppmuntra eller motverka att personer rör sig till vissa platser. Att använda golv med väldigt olika LRV (Ljusreflektionsvärde)skapar en visuell barriär. Till exempel skulle man kunna lägga in Altros golv Unity i färgen Arena (LRV: 41) i en matsal, och lägga Altro Stronghold 30 i färgen Velvet (LRV: 8) i det intilliggande köket.
 • Ett exempel på golv med liknande LRV som kan användas tillsammans för att undvika osäkerheter eller rädsla för nivåskillnader är Altro Aquarius i färgen Coral Crab (LRV: 14) och Altro Wood Safety i färgen Seasoned Cherry (LRV: 15).
 • Ljusare färger kan användas för att lägga tonvikt på viktiga delar av ett rum, och framhävas med kontrasterande färger och mer ljus än vad som normalt krävs.
 • Se till att färgerna på väggar, dörrar, golv och tak kontrasterar mot varandra så att de lätt kan urskiljas.

Ljusreflektionernas betydelse

Små skillnader mellan golv, väggar, trappsteg och dörröppningar kan skapa tillräckligt mycket osäkerhet för att någon ska falla. Även om färgen är viktig, så är den viktigaste faktorn som avgör en persons förmåga att identifiera olika ytor hur mycket ljus som ytorna reflekterar.

Ljusreflektionsvärde (LRV) är det bästa sättet att mäta kontrast. Alla material har ett LRV mellan 0 och 100 poäng. För att uppfylla kraven måste det finnas minst 30 poängs skillnad i LRV mellan intilliggande ytor, till exempel ett golv och en vägg. Detta är ett lagstadgat krav enligt Storbritanniens Equality Act 2010, som motsvarar och/eller implementerar de fyra stora EU-direktiven om likabehandling.

När olika golvtyper används intill varandra utan några nivåskillnader mellan är det viktigt att materialens LRV är så lika som möjligt, för att undvika illusionen av en nivåskillnad. Det betyder även att eventuella trösklar bör smälta in med golvet. Det finns stora fördelar med att välja ett golv som exempelvis Altro Wood Safety , som är tillräckligt mångsidigt för att kunna användas på stora ytor så att dessa problem kan undvikas och som dessutom ger ett trivsamt intryck. För andra golvlösningar med liknande LRV och färgtoner, se här.

Våra golv och väggbeklädnader finns i många olika färgtoner, men framför allt med en stor variation i LRV. Det ger valfrihet för att hitta lösningar som antingen kontrasterar eller matchar befintlig inredning, eller när man installerar både golv och väggbeklädnad.

För vägledning om produkter och LRV, se vår produktguide eller kontakta oss så diskuterar vi gärna ditt projekt.

Golv som främjar självsäker och trygg rörlighet

För att se till att personer med demens känner sig bekväma med att förflytta sig mellan olika utrymmen kan det vara fördelaktigt att installera golv med liknande LRV och färgtoner i viktiga utrymmen. Altro erbjuder många golvlösningar som möjliggör detta, samtidigt som halkrisken minimeras. Det är extra viktigt när man ska förflytta sig från ett sovrum eller en korridor till ett badrum. Våra kombinationsfärger kan också enkelt matchas med de som erbjuds av ledande mattillverkare.

 • Option 1
 • Altro Suprema: Wolf
 • Altro Aquarius: Walrus
 •  
 •  
 • Option 2
 • Altro Suprema: Calico
 • Altro Wood Safety: Bleached Oak
 • Altro Aquarius: Sea Snail
 •  
 • Option 3
 • Altro Wood Safety: Farmhouse Oak
 • Altro Suprema: Oatmeal
 • Altro Aquarius: Terrapin
 •  
 • Option 4
 • Altro Suprema: Aegean
 • Altro Wood Safety: Vintage Cherry
 • Altro Wood Safety: Autumn Maple
 •  
 • Option 5
 • Altro Aquarius: Coral Crab
 • Altro Wood Safety: Seasoned Cherry
 • Altro Suprema: Flint
 • Altro Unity 25: Pavement
 • Option 6
 • Altro Suprema: Bluebird
 • Altro Aquarius: Newt
 • Altro Wood Safety: Oak Riche
 •  

Arbeta med experter

För att försäkra oss om att vårt produktsortiment erbjuder passande, praktiska och effektiva lösningar för alla som designar inredning för dementa samarbetar vi med flera olika experter på området.

 

Dementia Services Development Centre (DSDC)

Vi samarbetade med Dementia Services Development Centre (DSDC) på universitet i Stirling, Skottland när vi tog fram nya färgtoner av Altro Aquarius med målsättningen att vårdare och vårdtagare ska känna sig trygga i våta miljöer. Vi samarbetade även med DSDC när vi tog fram färgpaletten till Altro Suprema II. Produktserien erbjuder solida, blänkfria färger som fungerar väl på egen hand eller i kombination med Altro Aquarius för att minimera visuella barriärer.

DSDC:s utvärderingsverktyg för inredning för demens innehåller olika resurser som gör det möjligt att på egen hand utvärdera miljöer där personer med demens vistas. Denna uppsättning verktyg är lämplig för såväl renoveringar som nybyggnationer och är relevant för många typer av inrättningar, till exempel dagcenter, sjukhusavdelningar, äldreboenden och läkarhus. Utvärderingsverktyget hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras, och det kan användas i förberedelser inför en formell gransknings- och certifieringsprocess. För att få veta mer om Dementia Services Development Centre, boka en rundtur eller få mer information om DSDC:s utvärderingsverktyg för inredning för dementa, och flera andra inredningsrelaterade tjänster, besök dementia.stir.ac.uk.

Ett typexempel – Altro Aquarius

Altro Aquarius, vårt säkerhetsgolv för torra och våta miljöer, skor och bara fötter, lanserades år 2012.

Redan de första reaktionerna på golvets lämplighet för både skor och barfota i våta miljöer, som är en vanlig utmaning inom vården, var så positiva att vi valde att ta fram fyra nya färger i samarbete med Richard Pollock och Liz Fuggle från arkitektbyrån Burnett Pollock Associates (BPA) och DSDC. BPA besitter en erkänd expertis inom inredning för dementa och har en långvarig relation till Dementia Services Development Centre på universitetet i Stirling. De färger som vi tog fram skulle passa ihop med de mörka, färgstarka mattor som används i sällskapsrum och sovrum, och även kontrastera visuellt mot vit sanitetsutrustning och badrummens handtag. Golvet minimerar risken för visuell förvirring för personer med dålig syn.

Liz Fuggle: ”Vi uppskattade verkligen att Altro Aquarius möjliggör både skor och bara fötter i samma våta miljö, vilket är idealiskt för vårdare, vårdtagare och gäster som då kan ha sammanhängande våtrum i hemmet, på ett äldreboende, sjukhus eller hotell.”

"I en tid då lagstiftning och regelverk blir alltmer omfattande är det ytterst viktigt att arkitekter har tillgång till pålitlig information om konstruktionsprodukterna. Altro har lagt enormt mycket tid och möda på att ta reda på de centrala data som arkitekter behöver för att med säkerhet kunna specificera golvmaterial och väggytor. Möjligheten att välja de bäst lämpade materialen och ytbehandlingarna för många olika tillämpningar och situationer gör att arkitekter och andra som specificerar projekt kan utforma vackra byggnader och utrymmen, tryggt förvissade om att de uppfyller alla relevanta krav på hälsa, säkerhet och infektionsbekämpning. Olika anläggningar har olika behov, och ofta förbises de speciella problem som behöver beaktas när man inreder för personer med demens. Altro har strävat efter att skapa ett sortiment som tillgodoser just dessa behov."
Richard Pollock Burnett
Pollock Associates, Arkitektbyrån, Dementia Services Development Centre, Universitetet i Stirling

Rekommenderade produkter

Klicka på ett rum i planen

Community rooms and living areas

Altro Wood Safety Farmhouse Oak LRV 38

Altro Whiterock Digiclad and Altro Whiterock Satins to create pleasant, relaxing surroundings

Toalett

Altro Suprema Oatmeal LRV 38

Altro Whiterock Satins FR Cream LRV 83

Administration

Altro Wood Safety Washed Oak LRV 38

Altro Whiterock Satins FR Jasmine LRV 71

Tvätt

Altro Unity Stream LRV 22

Simbassäng och omklädningsrum

Altro Aquarius Vole LRV 43

Altro Whiterock Satins FR Cream LRV 83

Servicekorridor

Altro Designer 25 Midnight LRV 11

Kök

Altro Whiterock White FR LRV 89

Altro Stronghold 30 Russet LRV 14

Kontrasterar mot färgen på golvet i närliggande rum för att motverka att patienter går in. Altro Stronghold 30 ger vår allra högsta stegsäkerhet (PTV ≥ 55), vilket minimerar halkrisken i våta och flottiga miljöer.

Matsal

Altro Suprema Oatmeal LRV 38

Uteplats

Golvet har valts för att matcha LRV-värdet på det närmaste golvet inomhus.

Aktivitetsrum

Altro Suprema Oatmeal LRV 38

Corridor

Altro Whiterock Digiclad

Help with way-finding and familiarity

Privat badrum

Altro Aquarius Vole LRV 43

Altro Whiterock Satins FR Cream LRV 83

Sovrum

Altro Wood Safety Farmhouse Oak LRV 38

Kan kombineras med sänggavel i  Altro Whiterock Satins FR Sapling LRV 83

Det fina med att välja Altro när man inreder för demens är att vi erbjuder både säkerhetsgolv och väggbeklädnader för alla sorters rum. Nedan ser du några exempel på möjliga Altro-lösningar och färgkombinationer. Tveka inte att ringa oss om du vill diskutera några särskilda behov.

 

1
Matsal
 • Robust stegsäkerhet
 • Hållbarhet
 • Accentuerande färger som rött och orange, som ökar aptiten
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Cream 41 LRV: 83
Golv
 • Altro Wood Safety:
  (PTV)≥36
Rekommenderade färger
 • Century Oak WSA2012 LRV: 8
2
Sovrum
 • Ger ett hemtrevligt utseende
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Jasmine 53 LRV: 71
Golv
 • Altro Wood Safety
Rekommenderade färger
 • Urban Cherry WSA2003 LRV: 17
3
Badrum

Eftersom vårdare ofta hjälper till i dessa utrymmen rekommenderar vi golv som är utvecklade för att vara stegsäkra i både våta och torra miljöer, för både skor och bara fötter.

Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock White FR
Rekommenderade färger
 • White 01 LRV: 89
Golv
 • Altro Aquarius: PTV ≥50
Rekommenderade färger
 • Gosling AQI2023 LRV: 59
4
Vardagsrum/dagrum
 • Ger ett hemtrevligt och tryggt utseende
 • Stegsäkerhet för att skydda mot spill
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Cream 41 LRV: 83
Golv
 • Altro Wood Safety
 • Altro Suprema II
Rekommenderade färger
 • Antique Walnut WSA2007 LRV: 15
 • Bluebird SU2037 LRV: 10
5
Trappor
 • Stegsäkerhet
 • Underlätta orientering
 
 
Golv
 • Altro Unity med trappnosar i en färg som kontrasterar mot trappsteget, för att minska risken för felsteg och fall. PTV ≥ 40.
Rekommenderade färger
 • Runway UB2506 LRV: 9
6
Aktivitetsrum
 • Ger ett hemtrevligt och tryggt utseende
 • Stegsäkerhet för att skydda mot spill
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Snowdrift 44 LRV: 80
Golv
 • Altro Wood Safety
 • Altro Suprema
Rekommenderade färger
 • Oak Riche WSA2014 LRV: 10
 • Shadow SU2056 LRV: 24
7
Kök
 • Behovet av att motverka att patierna går in i köket
 • Hög stegsäkerhet med många olika sorters spill
 • Lätt att rengöra
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock White FR
Rekommenderade färger
 • White W103-W104 LRV: 89
Golv
 • Altro Stronghold 30: PTV ≥55
Rekommenderade färger
 • Altro Stronghold 30 finns i färger med tillräckligt lågt LRV för att kunna matcha Altro Whiterock White.
 • För att motverka att patienter går in i köket, överväg en färg med helt annat LRV än närliggande golvytor – det skapar en visuell barriär.
8
Behandlingsrum
 • Behöver kännas varma/trygga
 • Städbarhet
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Sapling 43 LRV: 80
Golv
 • Altro Suprema II: PTV ≥36
Rekommenderade färger
 • Fennel SU2049 LRV: 25
9
Entré/reception
 • Ger ett hemtrevligt utseende
 • Stegsäkerhet
 • Städbarhet
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Snowdrift 43 LRV: 80
Golv
 • Altro Wood Safety: PTV ≥36
 • Altro Suprema
Rekommenderade färger
 • Oak Traditions WSA2013 LRV: 25
 • Aegean SU2057 LRV: 23
10
Korridorer
 • Hållbarhet
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Jasmine 53 LRV: 71
Golv
 • Altro Wood Safety
 • Altro Suprema
Rekommenderade färger
 • Century Oak WAS2012 LRV: 8
 • Malibu SU2062 LRV: 26
11
Sjuksalar
 • Icke-kliniskt utseende
 • Städbarhet
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Cream 41 LRV: 83
Golv
 • Altro Walkway 20: PTV≥36
Rekommenderade färger
 • Gallery VM2011P LRV: 10
12
Väntrum
 • Behöver kännas varma/trygga
Väggbeklädnad
 • Altro Whiterock Satins FR
Rekommenderade färger
 • Cream 41 LRV: 83
Golv
 • Altro Wood Safety
 • Altro Suprema
Rekommenderade färger
 • Bleached Oak WSA2001 LRV: 52
 • Parchment SU2041 LRV: 45
13
Utgångar/ingångar
 • Underlätta orientering
Väggbeklädnad
 • Använd Altro Whiterock Satins runt dörrkarmar för att markera in- och utgångar.
Rekommenderade färger
 • Färgen bör kontrastera med den som används i resten av rummet.
 
 

Rengöring och underhåll

Goda städrutiner är avgörande för att bevara ett golvs prestanda och för att säkerställa att säkerhetsgolv gör sitt jobb och förhindrar halkningar och fall.

För att maximera säkerheten finns några enkla åtgärder som kan vara väldigt effektiva. Installera barriärmattor i alla entréer för att minimera mängden våta och smutsiga golv. Håll alla utrymmen snygga och prydliga för att undvika fallrisk. Överväg att rekommendera lämpliga skor till vårdtagarna. Organisationen Age UK har identifierat olämpliga skor som en av de vanligaste orsakerna till att äldre personer halkar och faller.

Vi rekommenderar att utrymmen som korridorer städas på längden hälften i taget, så att den torra halvan av korridoren alltid kan användas. Även om man spärrar av våta områden så gott det går, finns det dock alltid en risk att någon går på den våta delen av golvet. Därför rekommenderar vi säkerhetsgolv som möjliggör fri rörlighet även när golvet är vått.

För mer information om rengöring av säkerhetsgolv, besök vår sida om rengöring där du kan ladda ner guider för manuell, mekanisk och ångbaserad rengöring. Du hittar även råd om effektiv rengöring av Altros väggbeklädnader.

 

Fallstudier

Vi har arbetat med kunder över hela världen för att skapa miljöer som är lämpliga för personer med demens eller hög ålder. Om ditt projekt har speciella krav kan vi hjälpa dig att hitta den rätta lösningen – det är bara att ringa.