Country

Uppfyller alla lagar och regler

Genom att använda våra produkter blir det enklare att uppfylla hälsovårdsmyndighetens regler när det gäller hygien. Branschens krav är stenhårda – och våra lösningar hjälper dig att leva upp till dem. Du kan vara säker på att en miljö inredd med Altros system uppskattas av kunderna, vilket gör din verksamhet mer attraktiv, såväl för personal som för kunder.

Lätt att rengöra och underhålla

Hälsovårdsmyndigheten är noga med städningen. Med Altros breda sortiment med inbyggd städteknologi blir det enklare för dig att hålla rent. Matstänk ända upp på väggarna? Sånt händer – med väggbeklädnaden Altro Whiterock är det inga problem. Ytan är superlätt att torka av. Spill på golvet? Med våra golv fixar du det lätt som en plätt. Tack vare vårt integrerade system med välvda hörn och överlappande skarvar mellan golv och väggar behövs inga lister där det kan samlas smuts och bakterier. Det gör inte bara tillvaron enklare, det minskar dessutom dina städkostnader väsentligt, samtidigt som golv och väggar håller sig i gott skick även på lång sikt.

Bättre arbetsmiljö

Att jobba i kök innebär många timmar på språng. Vi vet det. Därför är våra golv sköna att gå på och har dessutom en förmåga att sänka ljudvolymen, två faktorer som förbättrar arbetsmiljön för din personal. Våra lösningar omfattar både ljuddämpande akustikgolv och ett särskilt underliggande akustikskikt som kan minska bullernivån ytterligare, plus ett golv som är speciellt framtaget för kök eftersom det är mjukare att gå på, vilket minskar tröttheten hos personalen.

Snabb installation

Det kostar pengar att tvingas ha stängt för ombyggnad. Självklart vill du att det ska så fort som möjligt att byta ut golv och väggbeklädnad. Våra produkter och installationsmetoder är designade för så snabb montering som möjligt, allt för att minimera onödiga kostnader och störningar i din dagliga verksamhet.

Att renovera är inget man vill göra särskilt ofta, därför behövs det golv och väggbeklädnad som håller länge. Våra produkter är designade för att kunna leva upp till tuffa krav även i det långa loppet. I livsmedelsfabriker är våra stegsäkra golv ett bra alternativ eftersom de tål dagligt tungt slitage, till exempel från gaffeltruckar. Eftersom golven är så pass slitstarka och dessutom står emot kemikaliespill är de extra lämpliga i krävande miljöer, som där mat och dryck tillverkas.

Halk- och fallolyckor

Arbetsgivare och beställare har ett ansvar för alla som ska vistas i deras kök eller lokaler för livsmedelsproduktion.
 
Varje år försvinner cirka 2 miljoner arbetsdagar i Storbritannien på grund av halk- och fallolyckor.
De flesta arbetsplatsolyckor inom EU beror på att någon halkat eller ramlat.
 
”Inom hotell- och restaurangbranschen är den absolut vanligaste olycksorsaken att någon halkar, snubbar eller trillar – speciellt i kök. Oftast beror det på ytor som blivit hala av vatten, matrester eller olja.”
European Agency for Safety and Health at Work
 
Altros säkerhetsgolv överträffar minimikravet på stegsäkerhetsvärdet 36 (SRV) med god marginal, vilket gör risken för att någon ska halka så liten som en på miljonen. Dessutom kan vi erbjuda lösningar med ännu högre stegsäkerhet och som är speciellt framtagna för att passa just i köksmiljöer. Allt för att garantera att din framtid verkligen är säkrare med Altro.