Country

Problemet med kakel

Dagens regelverk för livsmedelsbranschen ställer stora krav på säkra och hygieniska miljöer, såväl för personalens som för gästernas skull. Kakelplattor kan vara snygga att se på, men god hygien är inte alltid något som kan uppfattas med ögat. Keramiska plattor skadas lätt, vilket gör att förorenat vatten kan tränga igenom ytan. Då bildas inte bara fula fläckar, det skapar även en grogrund för bakterietillväxt. Fogarna är extra känsliga, till och med epoxyfogar är ömtåliga. När uppemot 20 % av en kaklad yta består av fogar medför det stora säkerhets- och hälsorisker.
Altro tar hand om de problemen. Våra dekorativa och praktiska alternativ till kakelplattor består av hållbara, ogenomträngliga och slagtåliga golv och väggar med släta ytor som är lätta att rengöra. Med andra ord: inga fogar där smuts och bakterier kan gömma sig.
 
Våra produkter är dessutom tåliga mot både belastning, stötar och kemikalier. Till skillnad från kakelplattor slits de inte ut eller spricker. På så vis kan företag i livsmedelsbranschen hålla nere sina kostnader för underhåll även på lång sikt, samtidigt som Altros produkter minimerar risken för livsmedelsburna smittor, som i värsta fall kan leda till att du tvingas stänga under en tid. Just därför är Altro ett perfekt val för alla miljöer där livsmedel hanteras.