Country

Matförgiftning

Enligt internationella hälsovårdsmyndigheter drabbas upp till 30 % av västvärldens befolkning av matförgiftning varje år, och forskning visar att kök är den vanligaste boven i dramat och att förorenade ytor är en av de fem vanligaste orsakerna till matförgiftning.

Enligt gällande EU-regler måste alla kommersiella kök och lokaler för livsmedelsproduktion förbinda sig till följande:

  • Alla som är verksamma inom livsmedelsbranschen måste kunna garantera att livsmedelssäkerheten aldrig äventyras. Lokaler där livsmedel tillreds eller produceras måste vara utformade på så sätt att det inte förekommer någon risk för ansamlingar av smuts, bakterier eller partiklar. Risk för kondens och oönskade mögelangrepp måste också förebyggas.
  • Golv, väggar, tak och fönster måste ha ogenomträngliga, icke-absorberande, tvättbara ytor. Alla ytor måste underhållas och vara i gott skick, så att de är lätta att rengöra och desinficera. Därför krävs det att ytorna är släta, tvättbara, rostbeständiga och tillverkade av giftfria material.
  • Samtliga golv, väggar, korridorer och trapphus måste vara säkra både för anställda och kunder.
  • Ett bra sätt att försäkra dig om att du har uppfyllt ditt ansvar och skyddat dig mot eventuella faror och risker är att installera Altros golv och väggbeklädnad.
  • Altros säkerhetsgolv och väggbeklädnad är HACCP-godkända (Hazard Analysis and Critical Control Point), vilket gör att du kan sova gott om natten utan att behöva oroa dig för omgivningens säkerhet.

Vad är HACCP?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är ett internationellt vedertaget kvalitetssystem för livsmedelssäkerhet. Det är ett lagstadgat regelverk som gäller inom hela Europa enligt paragraf EC Regulation 852/2004.  HACCP-principen kräver att det utförs en faroanalys för alla lokaler där livsmedel tillagas eller produceras för att identifiera eventuella ”kritiska styrpunkter”, funktioner där en styrande åtgärd bör tillämpas för att undanröja en livsmedelsburen fara eller reglera den till en acceptabel nivå.

Exempel på tänkbara faror:

  • smitta från personal eller bristfälligt rengjorda material eller utrustning
  • kemiska, fysiska eller allergena faror, orsakade av ingredienser, hantering, utrustning eller material, inklusive golv och väggar

Du kan minska risken för livsmedelsburen smitta och sänka inspektionsbehovet till ett minimum genom att välja Altros golv och väggar, alla våra produkter är nämligen godkända enligt HACCP:s internationella standard.
 
”Altro är en av få världsomspännande golv- och väggtillverkare vars produkter godkänts enligt HACCP Internationals krav för icke livsmedelsrelaterade användningsområden, vilket innebär att produkterna har granskats av en tredje part och bedömts vara säkra och hygieniska även för livsmedelstekniska miljöer.
Både golv och väggar från Altro är fogfria och ogenomträngliga, vilket betyder att det inte ges utrymme för bakterieansamlingar, samtidigt som ytan är lätt att rengöra – två faktorer som är extra viktiga för livsmedelsbranschen.”
Richard Mallett, Europachef för HACCP International.