Country

Fakta: design för alla

All design av nya byggnader och renoveringsprojekt inom Europa styrs av regelverk med minimikrav på anpassning och användande av anläggningen. Sjukvårdsinredning ska vara fantasifull och få både personal och patienter att må bättre. En del av designprocessen går ut på att ta hänsyn till personalens, patienternas och besökarnas olika behov, det gäller även dem med funktionhinder eller nedsatt rörlighet.

Målsättningen är att förhöja livskvalitén för patienter och boende genom att göra det lättare för dem att röra sig fritt under sina dagliga aktiviteter. Det kan bland annat uppnås genom:

  • lämpligt ljusreflektionsvärde (LRV) och kontrast mellan golv, väggar, dörrar och trappor
  • tydliga grafiska element

Mängden ljus som reflekteras från olika ytor är det som avgör en persons rumsuppfattning och förmåga att känna igen olika ytor. Alla ytor har ett ljusreflektionsvärde som baseras på 100 poäng – mellan angränsande ytor bör det vara minst 30 poängs skillnad i LRV-värde.

LRV-värdet för alla våra produkter anges tydligt på produktsidan. Vårt breda sortiment av färger och olika typer av ytor gör det lätt att välja en lämplig inredning även när omständigheterna är speciella.

Trappor

För att minska risken för att halka och snubbla i trappor bör trapplister ha en kontrasterande färg jämfört med själva trappstegen. Kontrasterande räcken i trappor, korridorer och badrum gör det också lättare att orientera sig. Reflekterande ytor i trappor bör undvikas.