Country

Livsmedelsproduktion

Livsmedelsproduktion, tillagning, grillning, bakning, sterilisering, nedkylning

Ständiga temperaturväxlingar, imma, fukt och fett är några av de faktorer som gör miljön riskfylld. För att förhindra olyckor måste du kunna lita på stegsäkerheten och ha rigorösa städrutiner.

Hygienkraven är strikta när det gäller livsmedelssäkerhet. För att motverka bakterietillväxt bör du välja tåliga produkter som är lättstädade och vattentäta nog att kunna spolas av med slang.

 
Problem
Lösning
Produkter

Hållbarhet och svikt

Materialet måste tåla ständigt slitage, stötar och slag, punktbelastning, temperaturväxlingar och rengöringskemikalier.

Vårt slitstarka 3 mm säkerhetsgolv, Altro Stronghold 30, är speciellt framtaget för att tåla de tuffa tagen i kommersiella köksmiljöer och har en garanti på 5 år.

Ogenomträngliga säkerhetsgolv och Altro Whiterock FR hygieniska väggbeklädnad har full vidhäftning till underlaget med svetsade/förseglade skarvar som skyddar mot inträngande vatten, bakterier och ohyra och säkerställer att gällade krav uppfylls.

Hygien

Hygieniska, lättstädade ytor gör det lättare att uppfylla rådande krav på livsmedelssäkerhet.

Lösningen måste vara vattentät för att motverka bakterietillväxt, samtidigt behövs även avlopp som tål heta vätskor.

<

Våra säkerhetsgolv och väggbeklädnader är HACCP-certifierade enligt rådande internationell livsmedelsstandard.

"Altro är en av få världsomspännande golv- och väggtillverkare vars produkter godkänts enligt HACCP Internationals krav för icke livsmedelsrelaterade användningsområden, vilket innebär att produkterna har granskats av en tredje part och bedömts vara säkra och hygieniska även för livsmedelstekniska miljöer. Både golv och väggar från Altro är fogfria och ogenomträngliga, vilket betyder att det inte ges utrymme för bakterieansamlingar, samtidigt som ytan är lätt att rengöra – två faktorer som är extra viktiga för livsmedelsbranschen."

Richard Mallett, EUROPACHEF FÖR HACCP INTERNATIONAL

Altro Whiterock FR hygieniska väggbeklädnad har svetsade skarvar och termoformade hörn som förhindrar bakterietillväxt och ohyra och skapar en vattentät yta.

Kombinationen Altros säkerhetsgolv och väggbeklädnader skapar ett totalintegrerat system med högsta tänkbara hygienstandard och kan ångrengöras eller högtryckstvättas vid behov.

Ett rent kök är ett säkert kök.

Säkerhet

Riskfyllda miljöer där det förekommer kondens, spill, fett och mjöl kräver stegsäkra golv.