Country

Livsmedelsindustri

Behandling av råvaror, livsmedelsproduktion och beredning, livsmedelstekniska laboratorier

I lokaler där det förekommer hantering av livsmedel är det viktigt med hög säkerhet och hygien, både för att uppfylla HACCP-kraven och för att skydda personal och konsumenter. Därför är det viktigt att ytorna är ogenomträngliga för bakterier och lätta att rengöra för att skydda mot smitta.

För att förhindra att personalen råkar ut för olyckor orsakade av frekvent spill måste golven vara stegsäkra, sköna att gå på och tåla tung utrustning.

 
Problem
Lösning
Produkter

Hållbarhet och svikt

Golvet måste tåla ständigt slitage, punktbelastning, stötar och slag.

Altros robusta säkerhetsgolv i tjockleken 4 mm är extremt tåliga, även när det gäller belastning från maskiner och utrustning på hjul.

Livsmedelssäkerhet

Rådande HACCP-krav måste uppfyllas för att skydda personal och konsumenter.

Altros säkerhetsgolv och väggbeklädnad är HACCP-certifierade enligt rådande internationell livsmedelsstandard.

"Altro är en av få världsomspännande golv- och väggtillverkare vars produkter godkänts enligt HACCP Internationals krav för icke livsmedelsrelaterade användningsområden, vilket innebär att produkterna har granskats av en tredje part och bedömts vara säkra och hygieniska även för livsmedelstekniska miljöer. Både golv och väggar från Altro är fogfria och ogenomträngliga, vilket betyder att det inte ges utrymme för bakterieansamlingar, samtidigt som ytan är lätt att rengöra – två faktorer som är extra viktiga för livsmedelsbranschen."

Richard Mallett, EUROPACHEF FÖR HACCP INTERNATIONAL

Hygien

Livsmedelsprodukter måste vara säkra och uppfylla rådande HACCP-krav, samtidigt som ytorna ska vara lättstädade, både golv och väggar ska kunna sköljas av, steriliseras med ånga eller spolas med slang.

Vi erbjuder ogenomträngliga, böjbara säkerhetsgolv som uppfyller rådande HACCP-krav.

Vi var först med att uppfinna ett komplett system med kompatibel hygienisk väggbeklädnad och säkerhetsgolv. Eftersom systemet är helt integrerat är det ett perfekt sätt att skapa en hygienisk, vattentät lösning. Inga mellanrum eller skarpa kanter, bara en slät, obruten yta – till och med runt eluttag, strömbrytare och hörn.

Systemet ger bästa tänkbara skydd mot bakterietillväxt, ohyra och skadedjur. Altros integrerade golv- och väggbeklädnadssystem är lätta att rengöra och underhålla.

Våra rumssystem omfattar lättstädade golv och väggar.

Säkerhet

För att se till att din personal är säker krävs långsiktig stegsäkerhet.

Vi erbjuder säkerhetsgolv med dokumenterad stegsäkerhet som har en förväntad livslängd upp till 20 år, och är specialdesignade för att klara vanligt köksspill som olja, fett och mjöl.