Country

Patologiska miljöer

Bårhus, begravningsbyråer, kriminaltekniska laboratorier och obduktionsanläggningar

Städbarhet, desinficering och hygien är viktiga faktorer att tänka på för att undvika smitta och vårdrelaterade infektioner. Stegsäkra och ogenomträngliga material är idealiska för miljöer som utsätts för konstant väta eller där spill är vanligt förekommande.

Det krävs dessutom att materialet har långvarig resistens både mot temperaturväxlingar och mot kemikalier som används för tvättning och desinficering. En fördel är om golv och väggar även tål stötar och slag. Två egenskaper är emellertid absolut nödvändiga: hållbarhet och svikt, eftersom punktbelastning och utrustning på hjul ställer extra höga krav på golvet.

 
Problem
Lösning
Produkter

Resistens mot kemikalier, fläckar och biologiskt avfall

Materialet måste vara resistent mot både oorganiska och organiska kemikalier, spill och avfall och dessutom måste det vara smidigt att göra sig av med flytande avfall.

Våra säkerhetsgolv är kompatibla med golvbrunnssystem och har utmärkt resistens mot en lång rad kemikalier. Det kan med fördel kombineras med Altro Whiterock FR hygieniska, slagtåliga väggbeklädnader för hygien och ogenomtränglighet.

Hållbarhet och svikt

För att skydda din miljö på lång sikt krävs slitstarka material som tål ständigt slitage, punktbelastning, stötar och slag från mobil utrustning.

Altros slitstarka, sviktande och stegsäkra 2,5 mm säkerhetsgolv är extremt tåligt när det gäller punktbelastning, stötar och slag och har en garanti på 5 år.

Hygien

Ytor måste vara lätta att rengöra, tvätta av och desinficera för att kunna upprätthålla högsta tänkbara hygienstandard och förhindra smitta och vårdrelaterade infektioner.

Vi erbjuder ogenomträngliga säkerhetsgolv med svetsade/förslutna skarvar som dessutom är kompatibla med golvbrunnssysteme. Våra säkerhetsgolv med inbyggd Altro Easyclean Maxis PUR-teknologi är oöverträffade när det gäller minimalt underhåll för högsta tänkbara städbarhet även under lång sikt.

Väggbeklädnaden Altro Whiterock FR är hygienisk, ogenomtränglig och slagtålig. Tack vare de svetsade skarvarna och termoformade hörnen är materialet lätt att underhålla och kan spolas av med slang vid behov. Den är fullständigt kompatibel med Altros säkerhetsgolv vilket ger ett helt slutet och hygieniskt system.

Säkerhet

Långvarig, hög stegsäkerhet även i miljöer som utsätts för konstant väta är ett måste, samtidigt som det krävs att materialet är ogenomträngligt för vatten, hög luftfuktighet, mögelangrepp och kondens för att skydda mot smittspridning.

Vi erbjuder Altros säkerhetsgolv med dokumenterad stegsäkerhet under en förväntad livslängd på upp till 25 år. De är helt kompatibla med förekommande golvbrunnssystem.

Temperatur

Golv och väggbeklädnader måste vara stabila nog att klara temperaturväxlingar för att förhindra skador och bildandet av smittbärande miljöer.

Ogenomträngliga säkerhetsgolv och Altros Whiterock White FR väggbeklädnader (som sluter helt tätt mot väggen) kan svetsas/förseglas i skarvarna.