Country

Operationssalar

I krävande miljöer som operationssalar är det mycket viktigt att kunna lita på att ytorna lever upp till myndighetskraven. Det är absolut nödvändigt att alla ytor är säkra, hygieniska och lättstädade för att kunna bidra till minskad infektionsrisk, ökad patientsäkerhet och effektiva operationer. Materialen måste vara ogenomträngliga för att förhindra vatteninträngning och skador, som i sin tur skapar en miljö där bakterier kan frodas i det dolda.

För att kunna upprätthålla en bakteriefri miljö krävs att golv och väggar är resistenta mot kemikalier och fläckar, samtidigt som de måste vara hundraprocentigt städbara och dokumenterat stegsäkra så att ingen riskerar att halka.

Ytterligare en viktig aspekt är hållbarheten och att golvet klarar frekvent trafik eftersom vagnar och annan mobil utrustning rullas på plats.

 
Problem
Lösning
Produkter

Resistens mot kemikalier, fläckar och biologiskt avfall

Man kan lita på att materialet är resistent mot kemikalier och biologiskt avfall, samtidigt som det ska vara enkelt att göra sig av med flytande avfall.

Altros säkerhetsgolv är kompatibla med golvbrunnssystem och har utmärkt resistens mot en lång rad kemikalier.

De kan med fördel kombineras med Altro Whiterocks FR hygieniska, slagtåliga väggbeklädnader för en hygienisk och ogenomtränglig lösning.

Hållbarhet och svikt

För att skydda din miljö på lång sikt krävs slitstarka material som tål ständigt slitage, punktbelastning, särskilt av mobil utrustning.

Altros slitstarka och stegsäkra säkerhetsgolv är extremt tåligt när det gäller punktvis belastning, stötar och slag och har en garanti på 5 år. Altro Whiterock FR:s slagtåliga väggbeklädnader har en garanti på 5 år.

Hygien

Golv och väggbeklädnader måste vara lättstädade och kunna tvättas/spolas av vid behov för att upprätthålla högsta tänkbara standard när det gäller hygien, bakteriebekämpning och infektionskontroll.

Vi erbjuder ogenomträngliga säkerhetsgolv, som dessutom är kompatibla med golvbrunnssystem. Altros säkerhetsgolv med inbyggd Altro Easyclean Maxis PUR-teknologi är oöverträffat när det gäller minimalt underhåll för högsta tänkbara städbarhet även under lång sikt.

Väggbeklädnaden Altro Whiterock FR är hygienisk, ogenomtränglig och slagtålig. Tack vare de svetsade skarvarna och termoformade hörnen är materialet lätt att underhålla och kan spolas av med slang vid behov för att upprätthålla högsta standard när det gäller hygien.

Våra designlösningar erbjuder lättstädade golv och väggsystem för våtutrymmen.

Säkerhet

Långvarig stegsäkerhet är ett måste för att kunna uppfylla kraven, samtidigt som säkerheten för personal och patienter måste kunna garanteras.

Statiska störningar

Undvik riskerna med narkosgaser och skydda känslig skanningutrustning med ett säkerhetsgolv som även motvekar statiska störningar

Altros säkerhetsgolv finns även i en antistatbehandlad version.