Country

Förlossningsavdelningar, strålning, röntgen

Förlossningsavdelningar

För hygienens skull krävs att förlossningsavdelningar är lättstädade, samtidigt som halkrisken måste minimeras på ytor som ofta är blöta och hala.

Ny teknik och utrustning innebär att golvet behöver ha viss svikt för att kunna stå emot och hålla för punkbelastning. Dessutom skall golvet klara frekvent trafik eftersom vagnar och annan mobil utrustning rullas på plats.

Strålning och röntgen

På avdelningar där det förekommer strålbehandling och röntgenutrustning är det viktigt med god städbarhet och att golvet är både stegsäkert och antistatbehandlat. Dessutom måste golvet ha viss svikt för att kunna tåla punktbelastning från tung utrustning på hjul.

 
Problem
Lösning
Produkter

Resistens mot kemikalier, fläckar och biologiskt avfall

Golvet måste vara resistent mot både oorganiska och organiska kemikalier, spill och avfall.

Altros säkerhetsgolv har utmärkt resistens mot en lång rad kemikalier och de flesta typer av fläckar. Det kan med fördel kombineras med Altro Whiterocks slagtåliga och ogenomträngliga väggbeklädnader som ger en hygienisk lösning från golv till tak.

Hållbarhet och svikt

För att skydda din miljö krävs slitstarka material som tål ständigt slitage, punktbelastning, stötar och slag från hjulförsedd utrustning även på lång sikt.

Altros tuffa, sviktande och stegsäkra 2,5 mm säkerhetsgolv är extremt tåligt när det gäller punktbelastning, stötar och slag och har en garanti på 5 år.

Hygien

Golv- och väggbeklädnader måste vara lätta att rengöra för att upprätthålla högsta tänkbara standard när det gäller hygien och infektionskontroll. Låga kostnader och enkelt underhåll är också viktiga.

Altro har ogenomträngliga säkerhetsgolv, som är kompatibla medgolvbrunnar. Våra säkerhetsgolv med inbyggd Altro Easyclean Maxis PUR-teknologi är oöverträffade när det gäller enkelt underhåll och högsta tänkbara städbarhet under lång tid.

Väggbeklädnaden Altro Whiterock FR är hygienisk, ogenomtränglig och slagtålig. I och med de svetsade skarvarna och termoformade hörnen är materialet lätt att underhålla och kan spolas av med slang vid behov, vilket ger en vattentät och hygienisk lösning.

Våra designlösningar omfattar lättstädade, böjda golv och väggsystem för våtutrymmen.

Säkerhet

Långvarig stegsäkerhet är ett måste för att kunna uppfylla kraven, samtidigt som säkerheten för personal och patienter måste kunna garanteras.

För förlossningsrum med angränsande badrum eller förlossningpool rekommenderar vi ett säkerhetsgolv som passar både för skor och barfotabruk.

Det kan med fördel kombineras med Altro Whiterocks FR hygieniska, väggbeklädnad för en ogenomtränglig och lättstädad lösning.

Statiska störningar

Statisk elektricitet och elektromagnetiska störningar (EMI) kan skada känslig elektronisk utrustning.

Altros säkerhetsgolv finns även i en antistatbehandlad version.