Country

Allmänna utrymmen på sjukhus och vårdhem

Receptioner, allmänna ytor, väntrum, dagrum, vårdavdelningar, kulvertar, korridorer och hissar på sjukhus, vårdhem och äldreboenden

Det är inte lätt att inreda "vardagsytor" som alla använder men ingen tänker på. Våra inspirerande och robusta lösningar kan skänka nytt liv under många år till de ytor som används flitigast. Utnyttja färg och design för att skapa en välkomnande atmosfär, minska stressnivån, avskilja funktioner eller för att visa vägen. Våra akustikgolv hjälper till att dämpa ljudvolymen, såväl för patienternas som för personalens och besökarnas bästa.

Du känner förmodligen redan till vilka krav som ställs när det gäller ytor med intensiv gång- och hjulförsedd trafik: dokumenterad stegsäkerhet, hållbarhet och stöttålighet. Vi har lämpliga lösningar som dessutom är lätta att städa och underhålla.

 
Problem
Lösning
Produkter

Akustik

Det är viktigt att hålla nere bullernivån, både för patienternas och personalens skull.
 

Vårt nya sortiment av akustikgolv kan sänka ljudnivån med 18 dB. Det är ett slätt golv med attraktivt, verklighetstroget, träliknande utseende. Säkerhetsgolv och andra släta golv kan kombineras med ljuddämpande underlag för bullerdämpande effekt.

Utseende

En välkomnade, avkopplade atmosfär är viktig för att motverka stress och underlätta tillfrisknandet. Materialet bör även kunna visa vägen och ha grafiska element.

Våra produkter har tagits fram av branschledande experter i samarbete med kunder världen över. Därför kan vi erbjuda säkerhetsgolv i 42 standardfärger och väggbeklädnad i 5 nyanser som ger dig designfrihet utan att ge avkall på säkerhet och hygien. . Kombinera dem efter egen smak för bästa tänkbara utseende och variation.

Resistens mot kemikalier, fläckar och biologiskt avfall

Ett material som är resistent mot både oorganiska och organiska kemikalier, spill och avfall är ett måste i hälso- och sjukvårdmiljöer.

Altros säkerhetsgolv har utmärkt resistens mot en lång rad kemikalier. Det kan med fördel kombineras med Altro Whiterocks FR hygieniska, slagtåliga väggbeklädnader för harmoni mellan vägg och golv.

Hållbarhet och svikt

För att skydda din miljö krävs långsiktigt slitstarka material som tål ständigt slitage, punktbelastning, stötar och slag från hjulförsedd utrustning och gånghjälpmedel.

Altros tuffa, sviktande och stegsäkra 2,5 mm säkerhetsgolv är extremt tåligt när det gäller punktbelastning, stötar och slag och har en garanti på 5 år.

Hygien

Golv- och väggbeklädnader måste vara lätta att rengöra för att upprätthålla högsta tänkbara standard när det gäller hygien, bakteriebekämpning och infektionskontroll. Låga kostnader och minimalt underhåll är också viktiga.

Altro erbjuder ogenomträngliga, böjbara säkerhetsgolv, som är kompatibla med avloppssystemet. Våra säkerhetsgolv med inbyggd Altro Easyclean Maxis PUR-teknologi är oöverträffade när det gäller enkelt underhåll med högsta tänkbara städbarhet under lång tid.

Väggbeklädnaden Altro Whiterock FR är hygienisk, ogenomtränglig och slagtålig. I och med de svetsade skarvarna och termoformade hörnen är materialet lätt att underhålla och kan spolas av med slang vid behov. Våra designlösningar omfattar lättstädade, golv och väggsystem för våtutrymmen.

Säkerhet

Långvarig stegsäkerhet är ett måste för att kunna uppfylla kraven, samtidigt som säkerheten för personal och patienter måste kunna garanteras.